Машинно зрение

 

Машинното зрение обхваща всички индустриални и неиндустриални приложения, при които комбинацията от хардуер и софтуер осигурява оперативно управление на устройствата при изпълнение на техните функции, основани на улавянето и обработката на изображения.

Какво представлява машинното зрение и какви са ползите от него?

 

Приложения
За да се постигнат точни, надеждни и повтаряеми резултати, инструментите за разпозна-ване на частите от визуалната система трябва да включват достатъчно сведения за бързо и точно сравнение  на  моделите с действителните обекти (съвпадние на модели) движещи се по производствената линия.

• Насочване                         • Измерване

• Идентификация                  • Инспекция


Компоненти
Основните компоненти на системите за машинно зрение включват осветление, оптика, сензор за изображение, обраротка  на  изображението  и  комуникации.
 
• Компоненти                        • Осветление                                      • Обработка на изображението

• Оптики                               • Сензори за изображение                   • Комуникации

 

Типове системи за машинно зрение
Изборът на правилната система за машинно зрение е от съществено значение за удовлетворяване на специфичните нужди на вашето приложение.

• Типове Системи за машинно зрение                      • Area Scan vs. Line Scan             

• 1D Системи за машинно зрение                            • 3D Системи за машинно зрение         

• 2D Системи за машинно зрение                            • Самостоятелни Системи за машинно зрение

• 3D Системи за машинно зрение                            • Платформи

• Компютърно базирани Платформи                         • Визуални Контролери

Нашите проекти

Бояна бизнес център Бояна бизнес център 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес цент...

Прочети повече
Рафинерия за етанол Рафинерия за етанол 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство н...

Прочети повече
Дестилация на спирт Дестилация на спирт 13.04.2011

SCADA система за визуализация и управление на дестилацията н...

Прочети повече
Виж всички наши проекти