За връзка с нас

Ръководители направления:

 

Mitsubishi Electric, Cognex - инж. Илиана Айвазова

+ 359 885 776 675

 

CNC и роботи - инж. Николай Кривошиев

+ 359 885 137 711

 

Pilz - инж. Иван Василев

+ 359 888 787 265

 

Dopag & MeterMix - инж. Мартин Марков

+ 359 888 005 606

 


 

 

 

 

 

Търговски отдел:

 

Николай Иванов

+ 359 888 200 550

 

инж. Мери Ковачева

 + 359 888 000 064

 

 

Васил Иванов

+ 359 884 190 935

 

инж. Владимир Бялков

+ 359 884 940 969

 

инж. Силвия Богойска

+ 359 884 212 785

 

инж. Антон Русев

+ 359 884 732 509

Продуктов мениджър:

 

Спас Якмаджиев

+ 359 887 255 686

 

Магазини:

 

София:

+ 359 888 297 717

 

Сливен:

+ 359 885 716 184

 

Бургас:

+ 359 887 202 074

 

Русе:

+ 359 888 000 069