Ехнатон в Централен офис

Адрес: София 1756, бул. А. Ляпчев 4
Телефон: 02 8176000
Мобилен: 0888 000 061

 

Търговски отдел:

Николай Иванов
0888 200 550

инж. Мери Ковачева
0888 000 064

Васил Иванов
0884 190 935

инж. Антон Русев
0884 732 509

инж. Силвия Богойска
0884 212 785

инж. Владимир Бялков
0884 940 969


Работно време:
понеделник - петък
9:00 ч. до 17:30 ч.

Нашият екип