Продукти

 

Автоматизация и контрол

Релета, датчици,

програмируеми контролери,

вериги за безопасност


Електроразпределение - ниско напрежение

DOMAE миниатюрни прекъсвачи E60N+

ACTI 9 миниатюрни прекъсвачи MCB

ACTI 9 дефектнотокови защити RCD

ACTI 9 катодни отводители SPD

ACTI 9 товарови прекъсвачи

ACTI 9 управление на ел. вериги

ACTI 9 управление на осветлението,

управление на времето и

енергиен мениджмънт

ACTI 9 индикации

ACTI 9 устройства за постоянен ток

Автоматични прекъсвачи с лят корпус

Високомощни въздушни прекъсвачи

Дигитални измерватели PowerLogic

Мултифункционални измервателни

устройства PowerLogic

Електромери ACTI 9

Измервателни устройства

 

Управление и сигнализация

Елементи за управление и

сигнализация

 

Моторни задвижвания

Контактори

Моторни прекъсвачи

Разединители със стопяеми предпазители

Релета за защита от претоварване

Стартер контролери

Затворени моторни пускатели

Устройства за плавен пуск/стоп

 

Честотни и серво задвижвания

Компактни честотни регулатори

Стандартни честотни регулатори

Специализирани честотни регулатори

Серво задвижвания и мотори

Стъпкови задвижвания и мотори

Контролери за задвижвания

 

Разпределителни табла

Стенни табла

Стоящи табла

Универсални кутии

Температурен контрол

 

Индустриални щепсели и контакти

Серии: Optima, Omnia, Advance, Adapto

 

Захранвания и трансформатори

Захранвания

Трансформатори

Конвертори и филтри

Електрически ключове и контакти

Серии: Altira, Unica, Merten-M, Sedna,

Odace, Asfora, Cedar Plus, Nemliyer,

Mureva Styl

 

Машинна безопасност

Сензори за безопасност

Технологии за управление

Технологии за задвижване

Операторски системи и визуализация

 

Машинно зрение

2D системи за инспекция

3D системи за инспекция

Четци на индустриални кодове

Баркод верификатори

 

Индустриални роботи

Вертикален тип

Хоризонтален тип

Шарнирен робот за таванен монтаж

Микро робот

 

Индустриално LED осветление

Осветителни тела за външен монтаж

Компактно осветително тяло

Осветителни тела за вграждане Т

Осветително тяло за работно място APL

Кабели за осветителни тела

 

Гъвкави кабелни системи за защита

Метални, пластмасови, за защита на

кабели при висока температура

 

Машини за дозиране и смесване

Системи за дозиране и смесване DOPAG

Системи за дозиране и смесване

METER MIX

 

Инструменти и аксесоари

Всичко за кабелите

Работа под напрежение

Стандартни програми