Пречиствателни станции

Пречиствателна станция за отпадъчни води - Кубратово
Пречиствателна станция за отпадъчни води - Кубратово Дата на реализация: 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Прочети повече
Пречиствателна станция за отпадъчни води - Пазарджик
Пречиствателна станция за отпадъчни води - Пазарджик Дата на реализация: 04.08.2011

Проектът е на Министерството на околната среда и водите за пречистване на водите на река Марица до устието й в Егейско море.

Прочети повече