Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Образование

Образование

Мисията на Ехнатон е вече повече от 25 години да създава комплексни инженерингови решения, базирани на професионализъм и партньорство с най-добрите световни производители.

 

  • Експертност и професионализъм

Силата на компанията са нейните експерти, специалисти, професионалисти - със своите знания, експертиза, постоянно усъвършенстване, развитие, квалификация.

 

  • Нови модерни учебни лаборатории

Освен в помощ на индустрията, през 2018 година Ехнатон предприе стъпка за подпомагане и на българското образование със създаването на нови модерни учебни лаборатории по роботика и автоматика в Технически университет София, филиал Пловдив. Това дава възможност на младите инженери да получат най-адекватни и съвременни знания, комбинирани с практическо обучение с високи технологии и реална апаратура.

Наши проекти

Отзиви от клиенти

Създадените от фирма Ехнатон учебни лаборатории са изключително полезни за формирането на бъдещите инженери като специалисти с поглед и умения за работа със съвременни технически решения и технологии. Мога с радост да кажа, че взаимодействието с експертите от Ехнатон продължава и чрез партньорство в научно-изследователски проекти, сред които трябва да отбележа изграждането на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии.

Доц. Никола Шакев

Катедра „Системи за управление“, факултет „Електроника и автоматика“, Технически университет София, Филиал Пловдив

Помощта на специалистите от Ехнатон е от изключителна полза, тъй като това са хора с огромен индустриален опит и за студентите е голяма полза, особено когато им споделят казуси от добрата си практика и имат възможност тези казуси да бъдат разработени на съответните софтуерни продукти и след това практически приложени и изследвани на стендовете.

Доц. Владимир Христов

Катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“, факултет Автоматика, ръководител на лаборатория „Роботика и автоматика“ в ТУ София

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.