Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

PILZ – Автоматизация на железопътната инфраструктура

Модерна дигитализирана железопътна инфраструктура и безопасни железопътни операции

Остаряла ли е Вашата железопътна инфраструктура? Трудно ли е или дори невъзможно да се сдобиете с резервни части? Свързвате ли диагностиката на неизправности с уморителни пътувания? Преодолейте затрудненията, свързани с липсата на наличности и инвестирайте сега в железопътната автоматизация на бъдещето.

Решенията, които ЕХНАТОН може да предложи в сътрудничество с немската компания PILZ, могат да осигурят модернизирана железопътна инфраструктура, както и безопасни железопътни операции. Безопасните решения за железопътна автоматизация включват цифров дистанционен достъп до сигналните кутии, както и инженеринг за безопасност на железопътния транспорт – например контрол и наблюдение на прелези или електрически, локално зададени точки (EOW). От инженеринг и конфигуриране на проекти до сервиз и поддръжка PILZ предлага цялостна проектна линия.

 

  • ЖП прелези – защита от пресичане на прелези до SIL 4

 

• Наблюдение задвижването на бариерата и крайното положение на бариерата.

• Наблюдение на свободното пространство.

• Засичане на приближаващи влакове с броячи на оси и коловозни вериги.

• Детекция на превозни средства на бариерата чрез системи от камери.

• Нивото на неизправност на светодиодите в LED модули се измерва безопасно.

• Данните за състоянието с цел превантивна поддръжка се записват и прехвърлят.

• Дистанционна диагностика чрез безопасна връзка през оптични кабели или облак.

 

Решение: модулен дизайн, който позволява персонализиран хардуер и последващи разширения; софтуерни блокове, които спестяват усилията за програмиране и сертификация; диагностика и мониторинг като системни характеристики; дистанционно управление чрез безопасни комуникационни протоколи; използване на всякакви полеви компоненти; отворена система, необвързана с определени доставчици; цялостни подсистеми за системни интегратори.

  Защита от пресичане на прелези

 

  • Обръщателни устройства – мониторинг на стрелки

 

• Мониторинг на крайни позиции и затваряне.

• Мониторинг на сигнали от стрелките.

• Надеждни температурни нива на стрелките.

• Данните за състоянието с цел превантивна поддръжка се записват и прехвърлят.

• Дистанционна диагностика чрез безопасна връзка през оптични кабели или облак.

 

Решение: модулният дизайн позволява персонализиран хардуер за всяко приложение; лесна подмяна на оборудването благодарение на plug-in компоненти и приложен софтуер на SD карта; софтуерните блокове спестяват усилията за програмиране и сертификация; диагностика и мониторинг като системни характеристики; използване на всякакви полеви компоненти; отворена система, необвързана с определени доставчици.

  Мониторинг на стрелки

 

  • Електронна блокировка

• Мониторинг на важни за безопасността сигнали и елементи по цялата ЖП линия.

• Адаптация на блока със съществуващите релейни защити и новите електронни блокировки.

• Дистанционно управление на електронните блокировки.

• Ретрофит на релейните компоненти.

• Данните за състоянието с цел превантивна поддръжка се записват и прехвърлят.

 

Решение: Децентрализираните I/O модули намаляват работата по окабеляване; модулният дизайн позволява персонализиран хардуер и последващи разширения; готовите софтуерни блокове спестяват усилия за програмиране и сертификация; Използване на всякакви полеви компоненти; отворена система, необвързана с определени доставчици.

  Електронна блокировка

 

  • Обектен контролер