Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

PILZ – Мониторинг на безопасното движение на машинното оборудване

Безопасни работни практики, по-малко време за настройка и защита на вашите машини и съоръжения

В съответствие с Директивата относно машините, когато задвижването е спряно, работното място трябва да бъде безопасно наблюдавано и поддържано. Функциите за наблюдение на движението с цел безопасност – независимо дали са външни или интегрирани в задвижването – също трябва да бъдат гарантирани. Терминът „безопасност” се разбира от гледна точка на функционалната безопасност съгласно съответните стандарти за безопасност на машините EN 61508 и EN ISO 13849-1.

Мониторингът на безопасното движение може да бъде реализиран чрез следене на скоростта и се използва за защита на служителите, извършващи експлоатация и поддръжка. В резултат на това потенциално опасните движения се откриват, безопасно и своевременно могат да бъдат предприети подходящи контрамерки.

 

  • Предимства на мониторинга на безопасното движение

• Безопасни работни практики с отворена предпазна врата.

• Намалено време за настройка поради по-добрия поглед върху областта за настройване.

• По-голяма безопасност при работа поради безопасно ограничената скорост на настройване.

• По-бърз достъп до машината след иницииране на спиране.

• Защита на съоръжението от механични повреди.

 

  • Избор на подходящо решение за мониторинг

• Релето за безопасност PNOZ s30 е самостоятелно устройство, което осигурява автономно решение за наблюдение на скоростта на въртене.

• Конфигурируемите малки системи за управление PNOZmulti осигуряват особено гъвкаво решение поради многобройните си комуникационни интерфейси и разширителни модули.

• Интегрираното в задвижването решение за безопасно движение осигурява много бързо време за реакция и ниски усилия за окабеляване.

• Системата за автоматизация PSS 4000 предоставя свободно програмируема система за управление и улеснява внедряването на решения с индивидуални изисквания.

 

  • Широк набор от възможности

• Повишена производителност благодарение на безопасен диапазон на скоростта при трансферни процеси за взаимосвързани процеси на блокиране, например буферни зони на конвейерите, за да се избегнат повреди от прекомерна скорост на процеса.

• Хигиенно пълнене благодарение на безопасни насоки за процесите на пълнене и производство, които могат да се движат само напред, например процеси на пълнене в хранителната промишленост, където обратното движение може да доведе до замърсяване.

• Повишена безопасност при преустановяване на работа, например като се предотврати провисване или падане на окачен товар и при транспортиране с отворена предпазна врата в работен режим II върху обработващи машини или като се избегне изтласкване напред, след като машината спре.

• Безопасна настройка благодарение на наблюдението на спирането при освободена предпазна врата и при процеси на по-малки машини, като поставяне на етикети, нагряване, щамповане на лого, пълнене на материали.

• Комбинация от безопасна скорост и наблюдение на безопасното спиране, например в дървообработващи центрове. Необходими са различни скорости, тъй като има редица различни инструменти и материали, които трябва да бъдат обработени.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265