Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

PILZ – Наблюдение на зони с 2D лазерни скенери

Наблюдение на зони с 2D лазерни скенери

Независимо дали се нуждаете от защита на опасни зони или наблюдение за достъп: 2D лазерните скенери предлагат гъвкаво решение на вашите изисквания за безопасност. Благодарение на свободното конфигуриране на предупредителните полета и защитените полета, както и опциите за адаптиране към конструктивните условия, 2D лазерните скенери са идеални за интегриране в най-широк кръг от приложения.

 

 

 

Стационарна защита на опасните зони

Приложенията, които включват взаимодействие между човек и машина, поставят сериозни изисквания към решението за безопасност. 2D лазерните скенери откриват, когато човек се приближава до опасно движение и изключват движението безопасно. Защитните полета и предупредителните полета могат да бъдат конфигурирани с гъвкавост и да бъдат адаптирани към конструктивните условия. Когато някой навлезе в предупредителното поле, скоростта на опасното движение се забавя контролирано. Ако човек достигне защитното поле, опасното движение се изключва.

Вашата полза

  • Лесна за интегриране в приложението: свободно конфигуриране на защитените полета и предупредителните полета, включително и адаптиране към конструктивните условия

 


Защита на автоматизирани управляеми превозни средства

Изисква се надеждна защита на автоматизираните управляеми превозни средства (AGV), за да се предпазят хора и обекти от причиняване на вреда. Благодарение на компактния си дизайн, 2D лазерните скенери са идеални за интегриране в AGV. По този начин те могат да открият всякакви обекти по пътя на превозното средство. В резултат на това те предлагат много по-големи предимства в сравнение със стационарните защити по маршрута на AGV. Дори при високи скорости, които изискват по-дълъг спирачен път, 2D лазерните скенери осигуряват максимална безопасност – без да се нарушава производителността.

Вашата полза

  • Без излишни престои: наблюдение на скоростите за гъвкаво адаптиране на защитените полета

 


Откриване на присъствие зад защитната зона

Специално при опасни зони, където видимостта е лоша, както и при приложения на роботи, е необходима надеждна концепция за безопасност. Заедно със система за безопасност на  врата или светлинна завеса на входа на опасната зона, са необходими мерки за откриване на присъствие зад защитната зона. 2D лазерните скенери откриват, когато човек се намира в опасната зона. Докато има присъствие на човек в защитното поле, скенерите ще предотвратят рестартирането на опасното движение.

Вашата полза

  • Решава две предизвикателства едновременно: защита на опасните зони и наблюдение на рестартирането

 


Защита на достъп

Необходимо е гъвкаво решение за защита на достъпа до опасните зони в най-широк кръг от приложения. 2D лазерните скенери са идеални не само за защита на достъпа и предпазване на хора при навлизане в опасната зона, но също така са подходящи и за приложения, при които едновременно с това материалът се подава и/или извежда. Допълнителни сензори правят разлика между хората и материала. Ако се открие одобрената форма на материал, 2D лазерният скенер превключва защитеното поле, като по този начин материалът вече може да премине. Ако човек навлезе в защитеното поле, опасното движение спира.

Вашата полза

  • Разграничава хората от материала, за безопасно подаване и извеждане на материала

 


Системите за безопасност на врати като PSENmech (със заключване), PSENslock, PSENmlock и PSENsgate се използват за подвижни защитни прегради. Те могат да се използват за наблюдение както на врати на предпазни огради, така и на капаци. Тези системи за безопасност на врати осигуряват решение, което е ефективно и оптимизирано по отношение на разходите и отговаря на изискванията на EN ISO 14119.
Когато се отвори предпазна врата, опасните движения на машината трябва да спрат в съответствие с EN ISO 14119 и да се предотврати повторното им задействане. Не трябва да е възможно вратите да бъдат манипулирани.
Системите за безопасност на врати от Pilz са особено ефективни при изпълнението на тези изисквания и включват допълнителни функции - за по-голяма икономичност.


Икономично решение за предпазни врати - Ползи за вас

•  Предпазва от опасни движения и летящи части на машини, като изключва движенията на машината
•  Предотвратява повторно задействане в съответствие с EN ISO 14119
•  Защитното оборудване е добре защитено срещу манипулация
•  Безопасно, цялостно решение с технология за управление Pilz
•  Енергийно ефективно - Благодарение на намалена консумация на енергия

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265