Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

PILZ – Наблюдение за безопасно движение

Наблюдение за безопасно движение

Точното решение за скорост за всяко приложение

Съгласно Машинната Директива, когато задвижването се спре, работното му състояние трябва безопасно да се наблюдава и поддържа. Функциите за безопасност за наблюдение на движението, независимо дали са външни или интегрирани в задвижването, трябва да бъдат гарантирани. Терминът „безопасен“ се разбира от гледна точка на функционална безопасност от съответните стандарти за безопасност на машините EN 61508 и EN ISO 13849-1.

Наблюдението за безопасно движение може да се реализира чрез наблюдение на скоростта и се използва за предпазване на операторите и обслужващия персонал. По този начин потенциално опасните движения се откриват безопасно и могат да се предприемат навреме подходящи  мерки за предотвратяване.

 


Предимства на наблюдението за безопасно движение:

•    Безопасна работа при отворена предпазна врата
•    Намалено време за настройка, благодарение на по-добър поглед върху областта за настройка
•    По-голяма безопасност при работа поради настройка за безопасно ограничение на скоростта
•    По-бърз достъп до машината след постигане на покой
•    Защита на съоръжението от механични повреди

 

Подходящи решения за наблюдение за безопасно движение:

•    Релето за безопасност PNOZ s30 е устройство, което самостоятелно осигурява необходимото решение за наблюдение на скоростта на въртене
•    Конфигурируеми системи за управление PNOZmulti осигуряват гъвкаво решение поради многобройните си комуникационни интерфейси и разширителни модули
•    Интегрираното в задвижването решение за безопасно движение ви осигурява много бързо време за реакция и лесно окабеляване
•    Системата за автоматизация PSS 4000 осигурява свободно програмируема система за управление и улеснява решенията за индивидуални изисквания

 

Широка гама от възможности:

•   Повишена производителност благодарение на безопасния диапазон на скоростта за процеси на преместване при взаимосвързани блокировки, например буферни зони на транспортни ленти, както и за да се избегнат повреди от прекомерна скорост на процеса.
•    Хигиенно пълнене благодарение на безопасна посока за процесите на пълнене и производство, които могат да се движат само напред (например процеси на пълнене в хранителната промишленост, където обратното движение може да доведе до замърсяване).
•   Повишена безопасност благодарение на безопасно оперативно спиране, например чрез предотвратяване на провисване или падане на окачени товари и при придвижване при отворена предпазна врата в работен режим II на инструментални машини, както и предотвратяване на избутване на материала, след като машината е спряла.
•   Безопасна настройка благодарение на наблюдението за покой при отваряне на предпазната врата и при процеси на по-малки машини, като нанасяне на етикети, нагряване, щамповане, пълнене на материали.
•   Комбинация от безопасна скорост и безопасно наблюдение за покой, например в дървообработващи центрове, където са необходими различни скорости, поради наличието на редица различни инструменти и материали, които трябва да бъдат обработени.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265