Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

PILZ – Защита на отворени опасни зони

Защита на отворени опасни зони и точки за достъп със светлинни завеси

Защита на точки за достъп при активна намеса в производствения процес

Светлинните завеси позволяват безопасно наблюдение на отвори за достъп и точки за интервенции към опасни зони. Те са правилният избор, особено за приложения, при които е необходима активна намеса в производствения процес (напр. зареждане и отвеждане на материали).

Светлинните завеси за безопасност се инсталират в точките за интервенции и достъп към опасните зони. Те използват своите инфрачервени лъчи, за да отчетат присъствието на хора или обекти в защитеното поле. Ако се прекъсне някой от светлинните лъчи, веднага се задейства команда за безопасно изключване, след което съоръжението и машините спират.

В зависимост от изискванията, светлинните завеси осигуряват защита на пръст, ръка и тяло в съответствие с EN/IEC 61496-1/-2. Те предлагат изключително кратко време за реакция и по този начин могат да бъдат разположени в близост до опасната зона. Налични са усъвършенствани функции като blanking (изключване на отделни лъчи) и muting (функция за заглушаване), които поддържат режима на защита, дори и при преминаване на материал през светлинната завеса. Приложения, изискващи защита на достъпа над и зад защитни съоръжения, също могат да бъдат изпълнени със светлинни завеси. В този случай потребителите могат да се възползват от каскадната функция на светлинните завеси, която позволява защитните полета да бъдат свързани последователно без мъртви зони.

 


Защита на достъпа към роботизирани клетки

Искате да защитите достъпа до вашата роботизирана клета, без да използвате защитни прегради? Светлинните завеси за безопасност са особено подходящи, когато се изисква достъп без физически бариери. Те наблюдават навлизането в опасната зона и безопасно изключват роботът, веднага щом открият достъп на човек. Трябва да се осигури потвърждение за рестартиране чрез управлението.

Светлинна завеса подходяща за вашите нужди:

  • PSENopt II Type 3, защита на тяло

 


Многостранна защита на роботи

Вместо защитни прегради, роботите могат да бъдат защитени чрез проста комбинация от светлинна завеса и колони с огледала. Огледалата отразяват лъчите на светлинната завеса така, че един комплект светлинни завеси е достатъчен за наблюдение на 3 страни за достъп. Като резултат те не само наблюдават за безопасен достъп до опасната зона, но и спестяват място, разходи и време за монтаж!

Светлинна завеса подходяща за вашите нужди:

  • PSENopt II Type 3, защита на пръст или ръка и PSENopt II колони с огледала

 


Защита на преси

За защита на преси се изискват издръжливи светлинни завеси с бързо време за реакция и високо ниво на изпълнение. Разчитайте на светлинни завеси със защита на пръст, за да предпазите служителите си от нараняване от пресата! Пресата спира безопасно веднага щом светлинните завеси открият пръст в защитното си поле.

Светлинна завеса подходяща за вашите нужди:

  • PSENopt II Type 4, защита на пръст

 


Многостранна защита на линии с преси

При дълги линии с преси се извършват редовни смени на инструментите. Инструментите се придвижват по релси, за да се вкарат в или да се извадят от пресата. В такъв случай зоната на входа и на изхода трябва да бъде защитена. Спестете място, разходи и време за монтаж! Просто комбинирайте светлинна завеса с две колони с огледала. Огледалата отразяват лъчите на светлинната завеса така, че един комплект светлинни завеси е достатъчен за наблюдение на 3 страни за достъп.

Светлинна завеса подходяща за вашите нужди:

  • PSENopt II Type 4, защита на ръка и PSENopt II огледални колони

 


Защита на работни станции в непосредствена близост

Светлинните завеси могат да се смущават една спрямо друга, когато няколко работни станции са разположени в непосредствена близост една до друга. За да се избегне това използвайте светлинни завеси с интегрирано кодиране. Кодираните светлинни завеси не се смущават помежду си дори и когато са в непосредствена близост. Това е особено полезно, когато предавателя на единият комплект светлинни завеси излъчва лъчи по посока на приемника на другия комплект светлинни завеси. В този случай комплектите светлинни завеси могат да се конфигурират с различни кодове на лъча, например Код А и Код Б.

Светлинна завеса подходяща за вашите нужди:

  • PSENopt II Type 4, защита на пръст

 


Защита чрез muting на транспортни ленти за подаване/отвеждане на материал

Светлинните завеси с muting (функция за заглушаване) осигуряват безпроблемна работа, когато материалът се подава или отвежда чрез транспортна лента. Това е особено важно за транспортиране на пакети в логистични центрове или складови помещения. При L-muting придвижването на материала е възможно само в една посока (напред). Материалът може да се придвижи и в двете посоки (напред и назад) с помощта на T-muting.
Пакетът се разпознава от muting сензорите и може да премине през защитното поле. През това време лампата за muting светва. Скоростта на транспортната лента също се наблюдава и данните се препращат към устройството за управление.

Светлинна завеса подходяща за вашите нужди:

  • PSENopt Advanced Type 4, защита на пръст

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265