Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric – Kонтрол на разходите и максимална производителност

Поддържането на Вашите жизненоважни системи и инфраструктура в най-добро състояние е трудна задача. Полевите обслужващи инженери ще са с Вас където и да сте, предоставяйки проактивно ръководство. Нашият гъвкав подход и пълна прозрачност Ви помагат да контролирате разходите си и да работите с максимална производителност – сега и в бъдеще.

 

Приложения, анализ и услуги:


Получете лесно приложима полезна информация за вземане на интелигентни бизнес решения и оптимизиране на вашата дейност в хранително-вкусовата промишленост. 

 • Управление на активи
 • Оперативно управление
 • Управление на информацията
 • Експлоатационен контрол
 • Инженеринг на процеси
 • EcoStruxure™ Resource Advisor 
 • Енергийни източници

 


Междинен контрол:

Следете оборудването и дейността по поддръжката, за да намалите прекъсванията, потреблението на енергия за процесите, разходите по поддръжката и времето до излизане на пазара.

 • Дистанционна автоматизация
 • Автоматизация на процеси
 • Автоматизация на машини
 • Сградно управление
 • Мониторинг и управление на захранването

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911