Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex защита от фалшифициране във фармацевтиката

Решения за визуална инспекция, осигуряващи защита от фалшифициране във фармацевтичното производство

pharmaceutical protection seal shrink wrap

Поради изтичащи патенти, генерични лекарства с ниска цена, високи разходи за научноизследователска и развойна дейност и стесняване на маржовете подобрената ефективност на процесите и на рентабилността чрез подобрения на общата производителност на оборудването (OEE) става все по-важна за фармацевтичната индустрия. Продуктите за визуална инспекция на Cognex помагат чрез три традиционни фактора за успех:

• Ефективност и гъвкавост при работа с материалите.

• Качество на продукта и производствена ефективност.

• Безопасност и цялостност на опаковката.

 

  • Защита на марката и съответствие на стандартите

При подготовката за съответствие на международните изисквания за проследимост и преминаване от партидно към серийно производство на ниво артикул трябва да се има предвид, че съответствието на стандартите изисква много повече от просто разчитане на код върху етикет или част. За масово преминаване към серийно производство с цел проследимост на първо място е важно да се провери качеството на кода и да се верифицира дали всички кодирани данни са точни и правилно форматирани.

Cognex In-Sight Track & Trace работи със свързани в мрежа системи за машинно зрение In-Sight, за да създаде цялостно решение за идентификация и проверка на данните от серийни етикети върху опаковките на фармацевтични продукти.

 

  • Пълен набор от решения за инспекция и идентификация

Cognex предлага най-широката гама от продукти за машинно зрение и идентификация, достъпни от един източник, предоставяйки решение за всяко приложение и бюджет.

 

  • Примери за приложение

• Откриване на наличието на вмъкнати или прикрепени листовки с инструкции върху опаковката.

• Проверка за наличието на капачки и предпазни уплътнения върху бутилките.

• Проверка за липсващи, неправилни или повредени капсули в блистерни опаковки.

• Проверка за наличието на частици или дефектни таблетки или капсули в бутилките.

• Откриване на грешки върху ролки с етикети.

• Проверка на позицията на етикета.

• Разчитане на кодове и проверка на текста върху гъвкави филмови покрития и опаковки

• Разчитане на 1D и 2D кодове и текст върху етикетите.

• Разчитане на баркодове и текст върху плоски, извити или лъскави повърхности.

• Разчитане и проверка на 2D кодове, отпечатани директно върху повърхността на продукта или контейнера.

• Автоматизиране на производството с възможност за сортиране на продуктите или ориентирането им за пълнене или опаковане.

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675