Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Търговец

15.03.2023

„Ехнатон“ е водеща българска компания в областта на индустриалната автоматизация. Фирмата е дистрибутор на продукти и технологии от най-големите световни производители, като MITSUBISHI ELECTRIC, Schneider Electric, Murrelektronik и Cognex са само една малка част от нашите партньори. Екипът ни е съставен от доказали се във времето експерти и професионалисти, които осигуряват работещи решения. Компанията е надежден партньор на българските производители – с професинален опит и квалификация, доверие и стабилни морални устои. Новатор с визия и поглед в бъдещето, проводник на новите технологии в индустрията.

Във връзка с разширяване на нашия екип, относно изпълнение целите на компанията, търсим мотивиран кандидат, който да се присъедини към екипа на позицията:

Търговец

 

  • Задължения и отговорности:

•  Извършва техническа консултация на клиентите при избор на продукти и решения
•  Задълбочено познава номенклатурата от стоки на компанията и се запознава с нови продукти и технически приложения
•  Отговаря за изпълнението на договорите за продажба и преговорите съгласно търговската политика на компанията
•  Спомага за постигането на заложените екипни продажбени цели
•  Отговаря за изпълнението на търговските и маркетингови кампании и предлагането им към клиентите
•  Планира и организира срещи с клиентите за представяне асортимента от продукти на компанията
•  Проучва и търси нови клиенти
•  Утвърждава търговската репутация и пазарните позиции на фирмата

 

  • Изисквания за позицията:

•  Висше техническо образование
•  Минимум 3 години опит в индустриалния бранш
•  Добро владеене на английски език (ниво минимум В2)
•  Познаване на пазарната динамика и конкурентната среда
•  Отлични комуникативни и презентационни умения
•  Лоялност и коректно отношение
•  Позитивно отношение и мотивация
•  Добра търговска ориентация и аналитично мислене
•  Шофьорска книжка - категория B

 

  • Компанията предлага:

•  Предизвикателна позиция с възможност за кариерно израстване
•  Технически обучения
•  Много добро възнаграждание
•  Допълнително здравно осигуряване
•  Ваучери за храна
•  Спонсорирана карта Мултиспорт

 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете подробна автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че Ехнатон АД е регистрирано като администратор на лични данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Ехнатон АД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Информираме Ви, че Ехнатон АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Към всички новини