Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Acti 9 модул Vigi iC60

Schneider Electric Acti 9 модул Vigi iC60

Дефектнотокови защити Vigi модул за iC60

Лесно комбиниране и монтаж с прекъсвачи iC60 от Schneider Electric.

  • Характеристики

• Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал
• VISI-TRIP: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване
• Супер имунизирана дефектнотокова защита: оптимална непрекъснатост на работата, специално с ДТЗ тип Si за приложение в замърсени мрежи и агресивни среди
• Електрическа и механична връзка с iC60 модулни автоматични прекъсвачи (MCBs)
• Номинален ток: 25 до 63А
• Si (супер имунизация), тип А, АС
• 30mA чувствителност: допълнителна защита от директен контакт (в съответствие с IEC 60364)
• 100mA, 300mA, 500mA и 1000mA чувствителност: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие сIEC 60364) 
• Si тип (супер имунизация): защита на чувствителни вериги (компютри) и тези с наличие на смущения (осветление с електронен баласт, мощни електронни уреди) 
• Селективна версия: за осигуряване на точната дискриминация между дефектнотоковата защита и прекъсвача, най-близо до мястото на повреда
• В съответствие със стандарт IEC EN 61009-1
• Модулният автоматичен прекъсвач iC60 за монтаж на DIN шина запазва характеристиките си, когато се комбинира с модул Vigi iC60 дефектнотокова защита

 

  • Ползи

Ефективността, която заслужавате
• Абсолютна сигурност от ток на утечка в крайното електроразпределение
• Повишена непрекъснатост на работата чрез функцията VisiTrip
• Оптимална ел. имунизация на ДТЗ тип Si (суперимунизация)
• Лесен избор чрез новите реф. номера
• Лесен монтаж с надежни клеми
• С грижа към околната среда със 100% рециклируеми компоненти

 

  • Приложения

Защита във всякакви индустриални и административни сгради срещу:
• Токов удар съгласно стандарт IEC 60364 и националните стандарти
• Риск от пожар заради пробив в изолацията

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти