Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Data Center Expert

Schneider Electric Data Center Expert

Централизирано управление на критична физическа инфраструктура

Мащабируем софтуер за наблюдение, който събира, организира и разпространява информация за критични устройства, като предоставя изчерпателен преглед на оборудването.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

Модулът StruxureWare Data Center Expert осигурява ефективен начин, по който организации да следят общокорпоративната си физическа инфраструктура от различни доставчици: захранване, охлаждане, сигурност и условия на средата. Система за мониторинг в реално време, дефинирани от потребителя доклади, графики и функции за незабавно уведомяване при повреда и ескалация на приоритетите дават възможност за бърза оценка и разрешаване на критични събития, свързани с инфраструктурата, застрашаващи да се отразят неблагоприятно върху експлоатационната готовност на системата.

Достъпът до това централизирано хранилище на критична информация е възможен за различни потребители от всяка точка в мрежата, създавайки обединен изглед на физическата инфраструктура. Тази отворена и гъвкава архитектура може да бъде разширена в съответствие с променящите се бизнес нужди с помощта на допълнителни лицензионни устройства, приставка за наблюдение, управление на мощността и модули за управление на модификациите, както и чрез интеграция със системи за управление на предприятието и на сгради.

 

  • Ползи

Адаптивност

•  Уеб услуги API - Дава възможност за интеграция на данни и събития на сървъра StruxureWare Data Center Expert в действащи IT приложения и инструменти, поддържащи сервизни обаждания чрез уеб-интерфейс.

  Разширяваща се архитектура - Предлаганите лицензионни ключове за възел и приложение, повишават възможностите на платформата, позволяващи й да расте, в съответствие на променящите се нужди на бизнеса.

  Integrates with StruxureWare Management applications - Реализира интегрирана енергийна ефективност, прогнозно планиране и процеси в реално време на центъра за данни, чрез допълнителните приложения StruxureWare Data Center Operation.

  Добавен модбус TCP изходящ модул - Интегрира данни и избира събития от устройствата, управлявани от StruxureWare Data Center Expert в действащи системи за управление на сгради през Ethernet мрежа.

  Допълнително приложение за наблюдение - Подобряване на визуалната представа на вашите критични ресурси с управление на физически заплахи, с проследяване и запис на всички дейности в защитените зони. Централизирано хранилище позволява на потребителя да преглежда, търси и маркира с тагове събития, свързани с наблюдението, с оглед на бъдещо използване.

Защита

  Поддръжка на дистанционен мониторинг - Уеб-базирана услуга, която служи като "втори чифт" очи за наблюдение на изправността на физическата инфраструктура на компанията. Опитни професионалисти работят денонощно, за осигуряване на 24-часово наблюдение и помощ при диагностициране на проблеми, преди те да са станали критични.

  Криптирани комуникации - За защитата на вашите ресурси се използва 128-битова, шифрована SSL комуникация между клиенти и сървъри, а също и шифровани идентификатори и пароли за потребителите на сървъра.

  Специализиран потребителски достъп - Дефиниране на потребителски достъп и възможности за преглед на отделни групи. Управление на достъпа до устройства, с определени от администратора, потребителски профили. Възможност за управление на допълнителен потребителски достъп с помощта на вграден LDAP и поддръжка на активна директория.

Маневреност

  Специализирано нанасяне - Персонализиране на фона, уникални избирани от потребителите икони и разполагане на устройства с пренасяне и пускане (drag-and-drop) за по-лесна идентификация на проблемните устройства с един поглед, минимизиране на престоите, грешките и разходите.

  Ъпдейт на масовия фърмуер - Намаляване на времето за конфигуриране и сложността на управляваните устройства чрез едновременно обновяване на вградения софтуер за няколко устройства на APC.

  Масова конфигурация - Осигурява пълна възможност за масово конфигуриране, което позволява на потребителите да създават, запазват и разпространяват конфигурации или настройки на конкретни параметри на аналогични устройства на APC, оборудвани с карта за мрежово управление.

  Автоматично откриване - Намалява времето, необходимо за инсталиране и внедряване на устройства в физическата инфраструктура чрез автоматично откриване на управляеми устройства във вашата мрежа.

  Частни мрежи - Намаляване на IP адресите, необходими за публичната мрежа за управление на устройства, чрез поставянето им на изолирана, защитена мрежа.

Наличност

  Централизирано сборно място за сигнали - Достъп до история на известяването от няколко устройства посредством една централна база данни. Разпределение на сигналите по вид, дата, уред, и / или група устройства.

  Специализирано докладване - Създаване, запазване и планиране на дефинирани от потребителя отчети за по-лесно събиране, разпределяне и анализиране на данните.

  Графичен анализ на тенденциите - Достъп до текущи и исторически данни за всяко устройство или група от устройства. Диаграмите и графиките на различните параметри позволяват показване на логическата връзка, с цел визуализиране на потенциално опасни тенденции.

  Локализиран потребителски интерфейс - Осигурява локализиран потребителски интерфейс, включително сигнали и описания на аларми на 10 местни езици.

  Интегрирано съхранение на данни - StruxureWare Data Center Expert се доставя с вътрешна памет за данни и видео записи. Подходът NAS (Network Attached Storage) предлага допълнителна памет за дългосрочно съхранение и архивиране.

Управляемост

  Поддръжка на устройства на множество производители - Поддръжка на мрежови SNMP устройства за мониторинг на различни доставчици. Осигуряват визуална представа на съществуващите SNMP устройства чрез известяване на алармени прагове, трендове на данни и докладване.

  Уведомяване за повреди - Функцията за известяване за събития в реално време свежда до минимум времето за реакция на критични ситуации във физическата инфраструктура. Позволява на IT администраторите да се намали средното време за отстраняване на неизправност, с цел подобряване на ефективността, както и максимално увеличаване на времето за работна готовност.

  Мониторинг в реално време - Непосредствена видимост на цялата физическа инфраструктура чрез централизиран мониторинг на устройствата в реално време и известяване, позволяващо бърза оценка на събитията, в момента на възникването им.

  Централизирано управление - Опростява управлението на техническата инфраструктура с помощта на централизирана база данни, достъпна от всяка точка в мрежата чрез мощно и лесно за използване конзолно приложение.

  Alarm filters - Персонализиране на потребителския интерфейс за визуализация на устройствата с критичен статус, с предупреждение или нормално състояние.

  Free text search - Бързо откриване на уреди и аларми чрез поле за свободно търсене.

  NMS Integration - Интегрирате обработка на прекъсващи SNMP капани в системата за управление на предприятието, позволяващи на потребителите да преглеждат уведомления, генерирани от устройства, управлявани от StruxureWare Data Center Expert.

  Унифицирана конзола - Индивидуална настройка на клиентското приложение за Windows и Linux дава възможност за незабавен достъп до приложението StruxureWare Data Center Expert от всяка точка в мрежата.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти