Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Eaton EnergyAware Solution

Eaton EnergyAware Solution

Управление на UPS

Зелени пари в сивите пространства

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Решението EnergyAware на Eaton позволява на центровете за данни да допринасят за възобновяема енергия и да печелят от инвестиции.

  • Нова възможност от енергийната инфраструктура на центъра за данни

Вместо просто да изискват захранване, центровете за данни могат да поддържат мрежата и да бъдат компенсирани за това. EnergyAware UPS на Eaton е първото решение за център за данни, което позволява на организациите да печелят пари от съществуващите си инвестиции в UPS, като помагат на доставчиците на енергия да балансират нуждите от устойчива енергия. Операторите на големи центрове за данни, като колокация и доставчици на облачни услуги, могат да бъдат компенсирани за незабавни корекции на консумацията на енергия, които помагат на мрежата да избегне прекъсвания на електрозахранването, без да се компрометират критичните натоварвания.

 

  • Печелете от енергия

 Решението EnergyAware на Eaton позволява на центъра за данни да повиши конкурентоспособността си, като превърне необходимите си инвестиции в поток от приходи и използва своята UPS система за участие в регулирането на честотата.

Доставчиците на енергия ще компенсират операторите на центрове за данни за въздържане от потребление на енергия, когато е необходимо за поддържане на честотата на мрежата. UPS с технологията UPS-as-a-Reserve на Eaton (EnergyAware UPS) може да се използва за регулиране на търсенето чрез зареждане нагоре и надолу и да генерира допълнителни приходи като част от това да направи центъра за данни по-конкурентоспособен по отношение на цена.

• Повишени приходи с типична възвръщаемост до € 50 000 за MW мощност, разпределена за поддръжка на мрежата на година

• Повишена конкурентоспособност от превръщането на съществуващата технология на центъра за данни в генератор на приходи

• Контрол на енергийния капацитет, времето и ценообразуването в отговор на нуждите на енергийния доставчик

• Спокойствие, тъй като основната функция за защита на товара на UPS-а не се влияе от услугата

 

  • Решението позволява на центровете за данни да контролират своята енергия, като избират какъв капацитет да предложат, кога и на каква цена.

Eaton ще инсталира и поддържа услугата, осигурявайки комуникационен интерфейс с търговски енергиен агрегатор. Той позволява на центъра за данни да предлага своя капацитет на „националната мрежа“ или оператора на преносната система.

Имате нужда от консултация?

 

  • По-екологично решение за център за данни

Енергията от възобновяеми източници е по-трудна за прогнозиране и производството може да бъде променливо, което прави по-трудно за доставчиците на енергия да балансират доставките на електроенергия.

Като едни от най-бързо развиващите се потребители на енергия в света, центровете за данни могат да играят значителна роля на пазара на Frequency Containment Reserve (FCR). Центровете за данни са в състояние да подкрепят доставчиците на енергия да поддържат качеството на електроенергията чрез:

• Намаляване на нестабилността в електрическата мрежа чрез използване на възобновяема енергия

• Балансиране на резерва на мощност, за да се допринесе за зелена енергия

• Подпомагане на производителите на енергия да извадят хидроенергия от резерв и да я използват за производство на енергия

 

  • Уникално решение:

Eaton разработи уникално решение в тясно сътрудничество с Fortum, водещ доставчик на енергия в скандинавските и балтийските страни. Обширни тестове между Eaton и Fortum доказаха, че UPS може да работи като част от виртуална електроцентрала, за да позволи на центровете за данни да участват в FCR с висока стойност и пазара на търсенето. UPS-ът може да се използва за регулиране на търсенето от мрежата, както и за зареждане нагоре и надолу, за разреждане на батерията обратно към мрежата.

Решението EnergyAware на Eaton дава възможност на операторите на центрове за данни да работят с доставчици на енергия, за да намалят моментално енергийните изисквания на центъра за данни и дори да върнат захранването към мрежата

 

 

 

 

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти