Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EcoStruxure Control Engineering

Schneider Electric EcoStruxure Control Engineering

Техники за софтуерно инженерство за вашите PLC и PAC приложения за по-добро качество и продуктивност

EcoStruxure Control Engineering е набор от уникални софтуерни инструменти за подпомагане на управлението на жизнения цикъл и повишаване на качеството на вашите PLC и PAC програми от Schneider Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Гамата EcoStruxure Control Engineering се състои от 4 различни софтуерни инструмента:

•  EcoStruxure Control Engineering - Проверка

Инструмент за статичен анализ за проверка съответствието с избран набор от правила за програмиране и за подпомагане повишаването на качеството на програмата.

•  EcoStruxure Control Engineering - Преобразувател

Инструмент за автоматично преобразуване и реинженеринг за PLC и PAC програми, често използвани за проекти за модернизация и миграция.

•  EcoStruxure Control Engineering - Документация

Инструмент за обратно инженерство, който извлича информация от изходен код и я представя в проста форма на контрол и потоци от данни и кръстосани препратки. За поддръжка, анализ на въздействието и управление на промените.

•  EcoStruxure Control Engineering - Мониторинг

Поддръжка за диагностика в реално време на системно ниво за отстраняване на неизправности на базирани на PLC или PAC системи за управление.

 

  • Характеристики:

•  Поддържа редица различни марки и модели PLC и PAC
•  Поддържа петте езика на IEC 61131-3
•  Облачни или сървърни приложения
•  Без софтуер за инсталиране, достъпен чрез уеб браузър и потребителско влизане
•  Налични различни типове лицензи за различни случаи на употреба

 

  • Инструментите EcoStruxure Control Engineering ще ви позволят да:

•  Формализирате процесите на жизнения цикъл на вашата програма, за по-добро качество и поддръжка.

•  Освободите времето на вашите проектни инженери чрез автоматизиране на досадните задачи и по този начин да намалите времето и разходите, свързани с тези задачи.

•  Дадете възможност на заинтересованите страни да вземат по-информирани решения въз основа на изчерпателни резултати.

•  Минимизирате риска, свързан с остаряването и загубата на интелектуална собственост.

•  Подкрепите процесите на съответствие, като използвате резултатите от автоматизирани инструменти на трети страни като подкрепящи доказателства (както се препоръчва от някои стандарти).

 

  • Ползи:

Инструментите EcoStruxure Control Engineering могат да се адаптират към изискванията на вашия проект:

•  Инструменти, които могат да се конфигурират, за да отговорят на вашите специфични нужди за използване.
•  Един набор от инструменти за управление, дори на вашите смесени инсталирани бази (multi-PLC).
•  Инструменти за сътрудничество, предоставящи подходяща информация на различните заинтересовани страни от вашия проект.
•  Вградени познания за много наследени системи, както и за основните съвременни системи.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти