Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EcoStruxure ADMS

Schneider Electric EcoStruxure ADMS

Усъвършенствана разпределена система за управление (ADMS)

Managing the distribution network of the Smart Grid era EcoStruxure™ ADMS е индустриален еталон, който получава неизменно признание за несравнима реакция на изключванията, оптимизирана работа на мрежата и управление на разпределените енергийни ресурси.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

EcoStruxure ADMS на Schneider Electric (известен преди като Advanced Distribution Management System) предоставя най-цялостното решение за управление на мрежата, включително инструменти за мониторинг, анализ, контрол, оптимизация, планиране и обучение. Чрез обединяването на системите за управление на разпределението (DMS), управление на прекъсвания (OMS) и системи за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA) в едно сигурно, унифицирано решение с повече от 50 усъвършенствани функции, може да увеличи максимално възможните ползи от нарастващата мрежа от интелигентни устройства, разпределената възобновяема енергия, усъвършенстваното измерване и всичко е свързано в интелигентна мрежа.

 

  • Приложения

•  Разпределена система за управление (DMS)

Усъвършенстваната система за управление на разпределението (EcoStruxure ADMS) - с усъвършенстван DMS анализ за оптимизиране на мрежовите операции, съчетана с доказана в полеви условия SCADA система за мониторинг и контрол, EMS за операции по предаване и вградена OMS за подобрена устойчивост и надеждност - предоставя на разпределителните дружества модулна и гъвкава платформа в рамките на общо потребителско изживяване, модел на данни, рамка за интеграция и сигурна инфраструктура. ADMS предоставя функции за разширено наблюдение, анализ, контрол, оптимизация, планиране и обучение, които позволяват на експлоатационните дружества да осигурят по-надеждно, безопасно и ефективно захранване.

•  Система за управление на прекъсванията на захранването

OMS на Schneider Electric е цялостно, рентабилно решение, което Ви помага да намалите продължителността на прекъсванията, като ги откривате по-бързо и Ви предоставя по-добра информация за насочване на реакцията Ви. OMS използва най-актуалното състояние на мрежата и усъвършенствана система за прогнозиране, за да Ви помогне да предвидите и реагирате на прекъсванията по по-информиран и ефективен начин. Сега диспечерите разполагат с мрежова информация в реално време, за да оценят точно как прекъсването влияе на клиентите, как да дадат приоритет на реакциите, ефективно да мобилизират екипи и по-добре да определят възможностите за подаване на резервно захранване. Нашата OMS Ви помага да съкратите времето за възстановяване, да повишите обществената безопасност и безопасността на работниците и да подобрите комуникациите с клиентите, с публичните и регулаторните агенции.

•  Система за управление на енергията (EMS)

Системата за енергиен мениджмънт на Schneider Electric (EMS) дава на операторите на преносни системи по-добра представа за преносните и захранващите разпределителни мрежи, с възможността да работят или като самостоятелна система, или като напълно интегрирани със системата ADMS на Schneider Electric. С приложения за оценка на състоянието, разпределение на потока, оптимален поток на захранване, анализ на извънредни ситуации, изчисляване на неизправности, оптимизирана промяна на топологията, показатели за ефективност и стабилност на напрежението, системата за управление на енергията на Schneider Electric (EMS) позволява на експлоатационните дружества да визуализират, експлоатират, оптимизират и поддържат преносни и захранващи разпределителни мрежи.

 

  • Ползи

EcoStruxure™ ADMS на Schneider Electric предлага много ключови предимства като:

•  По-голяма надеждност на мрежата
•  Подобрена оперативна ефективност
•  Намалени оперативни разходи
•  Повишена безопасност
•  Повишена сигурност
•  Подкрепа за съответствие с нормативните изисквания
•  По-добро използване на активите

Свържи се с нас