Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Eaton Energy Saver System

Eaton Energy Saver System

Управление на UPS

Максимална енергийна ефективност

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

С 85 процента намаление на енергийните загуби на UPS-а, технологията ESS (Energy Saver System) драстично намалява потреблението на енергия, въздействието върху околната среда и разходите за електроенергия, без да компрометира защитата на товара. С тези изключителни икономии на енергия е възможно да се възстановят всички разходи за UPS-а за период от три до пет години.

 

  • Характеристики

Без компромис с надеждността

• В режим ESS се осигурява безопасно мрежов ток директно към товара, когато входът е в допустимите граници по своето напрежение и честота. Ако входната мощност превиши предварително зададените граници по честота или напрежение, UPS-ът превключва на двойно преобразуване. Ако входната мощност е извън допустимите отклонения на системата, UPS-ът черпи енергия от наличните батерийни модули.

• Превъзходните алгоритми за откриване и контрол непрекъснато наблюдават качеството на входящото захранване и позволяват на UPS-ът да включва преобразуватели на енергия за по-малко от две милисекунди, когато източникът на захранване надхвърли предварително зададени граници на своето напрежение или честота, като по този начин винаги осигурява сигурно захранване на критичния товар, като същевременно максимизира ефективността.

• Ако UPS-ът открие състояние на повреда, докато работи в ESS, той може да определи дали повредата е причинена от товара или е нагоре по веригата от UPS-а.

• Повреда в байпасния източник води до незабавно превключване към инвертора; повреда в товара поддържа UPS-а в Energy Saver System (ESS).

• Доказаната технология на Eaton гарантира надеждност и непрекъсната наличност на натоварване, без да се компрометира защитата на поддържаното оборудване.

Имате нужда от консултация?

 

  • Разширена конфигурируемост

Eaton UPS с Energy Saver System разполага с три конфигурируеми режима на работа:

• Стандартен режим на двойно преобразуване: UPS-ът работи нормално, доставяйки енергия чрез преобразувателите на енергия

• Система за пестене на енергия: преобразувателите на енергия са в състояние на готовност и статичният байпасен превключвател позволява на UPS-а да захранва директно от мрежата.

• Режим на висока степен на тревога: UPS автоматично превключва от ESS в режим на двойно преобразуване и в случай на многократни повтарящи се смущения в електропровода остава там за предварително определено време (по подразбиране един час), докато стане безопасно да се върне към ESS.

 

  • UPS-ът безпроблемно изпълнява преходи през различни режими на работа според нуждите

Това е възможно само с топологии без трансформатор. Активни компоненти, включени по време на енергоспестяващ режим на системата.

 

  • Наличност

ESS се предлага за всички UPS устройства 93PM и Power Xpert 9395P. Паралелните UPS системи поддържат и работа в ESS режим. Съществуващите инсталации могат да бъдат надградени с възможност за ESS.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти