Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider контролни релета - Zelio Control

Schneider контролни релета - Zelio Control

Релета за автоматизация

Релета за управление и измервания, които могат да следят захранвания (фази, напрежение, ток, честота) за защита на двигатели и друга апаратура или да управляват физически величини като ниво, скорост и температура.

  • Продуктова гама и храктеристики

• Реле за контрол на фазите – засича всички възможни проблеми по фазите

• Релета за контрол на напрежение и ток – осигурява подаване на подходящите стойности към апаратурата

• Реле за контрол на честотата – следи колебанията в честотата на генераторния агрегат

• Реле за контрол на нивото – при пълнене или празнене, приспособява се за всякакви материали

• Реле за контрол на помпа – управлява и предпазва помпата от работа на сухо или претоварване

• Реле за контрол на скоростта – следи за грешен ритъм на процеса

• Реле за контрол на температурата – специално за следене на температурата на асансьори (EN81)

 

  • Ползи

• Следене на апаратурата

• Лесните и точни корекции са безотказен начин за бързо и леко конфигуриране. Тези релета могат да задоволят всички изисквания към наблюдението на процеси за управление или мрежово оборудване. 

 

  • Приложения

• Индустриални и битови: табла в прости машини, двигатели и наблюдение на процеси.

• Пуск и наблюдение на пречиствателни съоръжения.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти