Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric EasyLogic PM2000

Schneider Electric EasyLogic PM2000

Многофункционален цифров eлектромер за монтаж в табло

Измервателните уреди за енергия и мощност осигуряват всички измервателни възможности, необходими за наблюдение на електрическа инсталация

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики

Уредите за измерване на енергия и мощност от серията EasyLogic PM2000 предоставят всички измервателни възможности, необходими за наблюдение на електрическа инсталация в единичен модул 96 x 96 мм. Предлагат се два варианта с опции с LED и LCD дисплей.


•  Клас на активна енергия 0.5S съгласно IEC 62053-22, клас на активна енергия 1.0 съгласно IEC 62053-21

•  Клас на реактивна енергия 1.0 съгласно стандарт IEC 62053-24

•  Тестван в съответствие със стандарт IEC 62052-11 за 5 A номинален ток и 1 A номинален ток (може да се настройва на място)

•  Активните таймери за зареждане наблюдават работата на измервателния уред и работните часове, като уведомяват за необходима поддръжка

•  Парола, която може да се конфигурира на място с цел защита на информацията, за да се предотврати подправяне на стойностите

•  Опция за киберсигурност за дезактивиране на RS-485 порт чрез клавишите на предния панел, защита срещу неоторизиран достъп, което е полезно по време на инсталиране и отстраняване на проблеми в комуникационната мрежа

•  LED дисплей: автоматично настройване, 9 + 3 цифри за енергия, 4 цифри за други параметри

•  LCD дисплей: 6 цифри с автоматично мащабиране за енергия и други параметри

•  2 конфигурируеми брояча на скоростта показват стойности в посочени от клиента единици въз основа на измерената енергия

•  Функция за предварително зададена енергия

•  Налични опционални вх./изх. модули: 2 цифрови входа и 2 изхода или 2 аналогови входа и 2 изхода за цялостно наблюдение на вода / въздух / газ / електричество / пара

•  Монтира се с помощта на две скоби, не са необходими инструменти

•  Компактен размер с максимална дълбочина от 54 мм

•  Свързване до 480 V променлив ток L-L +/- 10% без напреженови трансформатори за категория III, инсталации с двойна изолация

•  Тестов светодиод на предния панел за тест и калибриране на място или в лаборатория

•  Мигащият светодиод показва нормално функциониране и комуникационен статус, ако е свързан към мрежа RS-485

 

  • Ползи

•  Лесният избор:

-  за качество – проектиран и произведен в ISO-сертифицирани съоръжения на Schneider Electric
-  за стойност – правилният баланс между функции и цена
-  за спокойствие – надеждна работа там, където имате нужда от нея

•  По-икономично, по-ефективно управление на поръчките благодарение на настройваеми на място CT или PT съотношения, модулност

•  Бързо и ефективно инсталиране и пускане в експлоатация
Знаци за безопасност за CE и UL съответствие в съответствие с най-новите IEC/UL 61010-1 Ed-3 стандарти

 

  • Приложения

•  Приложение за управление на разходите

-  Отдалечено наблюдение на електрическа инсталация
-  Енергийно отчитане, балансиране и управление
-  В случай на наемател и нужда от фактуриране
-  Панелни инструменти

•  Приложения за мрежово управление

-  Анализ на качеството на мощността на THD и отделни хармоници до 15-ти и 31-ви ред за волтове и ампери, на фаза
-  Измерване на истински PF и изместване на PF
-  Запис на минимални/максимални стойности на моментни параметри с дата и време
-  Изчислява % дисбаланс за напрежение и ток
-  Управление на натоварването чрез едновременно показване на пикови потребления на всичките четири параметъра на търсене (W, VA, VAR, Amps) с дата и час на възникване

 

Разгледайте пълната продуктова гама тук.

POWER & ENERGY MULTI-FUNCTION METERS                                                                FUNCTIONS AND CHARACTERISTICS
PM2000 series
Feature set summary електромер PM2110 електромер PM2120 електромер PM2125C електромер PM2130 електромер PM2210 електромер PM2220 електромер PM2225C електромер PM2230
Accuracy Class for Wh 1 0.5S 1 0.5S
Accuracy Class for VARh 1
Accuracy for VAh ±1.0 % ±0.5 % ±1.0 % ±0.5 %
Current, per-phase, average and calculated neutral current b
Voltage, V L-N, V L-L, per-phase and average b
Power Factor True PF True PF Displacement PF(+4) True PF True PF Displacement PF
Frequency, any available phase b
Power: W, VA, VAR: per phase and total b
3-phase unbalance % Current Current Voltage(+4) Current Current Voltage
Demand parameters (Present, Last, Predicted and Peak for W, VA, VAR, A) Date and Time stamp for peak demand b b b b
Energy: Wh, VAh, VARh (4 quadrant) Delivered (Import or Forward), Received (Export or Reverse) Delivered, Received Delivered, Received Total (+4), Net (+4), Delivered, Received, Total, Net Delivered, Received Total, Net, Last cleared
Active load timer, meter operating timer, run hours and power outage counter   Through communication   b
THD % and thd %: Voltage L-N or L-L, Amps per phase b
Individual harmonics for Voltage, Current, per-phase   Up to 15th (+4) Up to 15th (+4) Up to 31st (+4)   Up to 15th Up to 15th Up to 31st
Min/ Max with real time clock  For avg or total of  V L-L, V L-N, Amps, PF, Hz, W, VA, VAR parameters with date and time stamp of  occurrence   Through communication   b
RTC/battery (+6)   b b b   b   b
Communication Pulse Output RS-485 Pulse Output RS-485
Expandable Analog IO module (+5) PM2K2AIAO: 2 input & 2 output channels   Embedded with 2AI/2AO b   Embedded with 2AI/2AO b
METSEPM2KANLGIO22
PM2K1AIAO: 1 input & 1 output
channel
METSEPM2KANLGIO11
Expandable Digital IO module (+5) PM2K2DIDO: 2 input & 2 output channels       b       b
METSEPM2KDGTLIO22
Expandable DI RO module (+5) PM2K2DI2RO: 2 Digital input, 2 Mech Relay output channels. Whetting output voltage: 24V DC, 8 mA max load.     Embedded with 2DI/2RO b     Embedded with 2DI/2RO b
METSEPM2K2DI2RO
Customizable data logging up to 2 parameters. Option to select Power (W, VA, VAR) Bi-directional energy (±Wh,       b       b
±VAh, ±VARh), Demand (W, VA, VAR,
A) with configurable interval and duration (e.g. 2 parameters for 60 days at 15 minutes interval)
Alarms: 14 set point driven alarms from 9 parameters (V L-L, V L-N, Amps, F,     b b     b b
V-THD %, W-tot, VA-tot, VAR-tot, PF-avg), 4 Unary alarms (meter power up, meter reset, meter diagnostic, phase reversal) and 2 digital inputs status (with DI/DO card only)
Daily time snapshot of  Avg Voltage, Avg Current, Total active power & Energy delivered as measured at configurable time of  day (+7)         b   b
Rate counters: 2 configurable counters to display values in customer specified units base on energy measured (e.g., kgCOemission or energy cost) (+7)         b   b
Commercial references
Commercial reference starts with METSE*** електромер PM2110 електромер PM2120 електромер PM2125C2AI2AO електромер PM2125C2DI2RO електромер PM2130 електромер PM2210 електромер PM2220 електромер PM2225C2AI2AO електромер PM2225C2DI2RO електромер PM2230
(+4)  Through communication only
(+5)  Any one IO module can be used at a time with PM2130 or PM2230 meter. The control power range with IO module (including PM2125C/ PM2225C references) shall be 72 to 304 V AC L-N or 90 to 304 V DC.
(+6)  Battery backup duration 3 years when meter is in Power OFF condition.
(+7)  Configurable snapshot and rate counter features (not available in PM2125C/ PM2225C meters)

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти