Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schunk сензори за мониторинг на модули

Schunk сензори за мониторинг на модули

Изчерпателна програма за аксесоари за сензори

SCHUNK предлага обширно портфолио от сензори за индуктивен, магнитен и оптичен мониторинг на модули за захващане, завъртане и линейни модули, както и аксесоари за роботи.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • SCHUNK предлага обширно портфолио от сензори:

•  за индуктивен мониторинг

•  за магнитен мониторинг

•  за оптично наблюдение на захващащи, въртящи се и линейни модули, както и на аксесоари за роботи

В допълнение към безконтактните и обикновените превключватели за позиция има програмируеми сензори с регулируем хистерезис и две регулируеми точки на превключване. Сензорите SCHUNK с аналогови изходи са подходящи за няколко различни позиции или измервателни процедури.

 

  • Пълна продуктова гама
Sensors

APS-M1

Механичният аналогов сензор осигурява точно отчитане на положението на челюстите на грипера.

APS-Z80

Аналоговият сензор APS-Z80 се използва за определяне на позицията на челюстите на гриперите SCHUNK. Той индуктивно открива хода на наклонената равнина и дава непрекъснат изходен сигнал.

MMS 22-A

Аналоговият магнитен сензор MMS 22-A се използва за наблюдение на състоянието на гриперите SCHUNK. Той открива приближаването на магнит без контакт и връща непрекъснат изходен сигнал.

FPS

Системата FPS се използва за определяне на до пет позиции на челюстите на грипер SCHUNK. За тази цел магнитният сензор на системата FPS може да бъде обучена в пет области на грипера и цифрово показва областта, в която се намира текущата позиция на челюстта. 

IN

Индуктивните безконтактни ключове се използват за сканиране на текущото състояние на компонентите за автоматизация. Те се предлагат от SCHUNK във версии IN и INK. Версията IN може да се свързва директно или да се използва с формован кабел с щепселен конектор. Версията INK е подходяща за директно окабеляване. Тя има формован кабел с отворен край.

IN-EX

Индуктивните безконтактни ключове се използват за сканиране на текущото състояние на компонентите за автоматизация. Те се предлагат от SCHUNK във версии IN и INK. Версията IN може да се свързва директно или да се използва формован кабел с щепселен конектор. Версията INK е подходяща за директно окабеляване. Тя има формован кабел с отворен край.

J02P/N

Магнитният превключвател се използва за следене състоянието на компонентите за автоматизация. Открива приближаването на магнит без контакт и над определена стойност на превключване излъчва цифров сигнал.

MMS

Магнитният превключвател се използва за следене на състоянието на компонентите за автоматизация. Открива приближаването на магнит безконтактно и над определена стойност на превключване излъчва цифров сигнал.

MMS 22-IO link

Магнитният превключвател се използва за следене на състоянието на компоненти на автоматизация. Той открива магнитите, фиксирани в компонента, без да се свързва към тях. В допълнение, данните за процеса и магнитното поле се наблюдават чрез интерфеса IO-Link.

MMS 22-PI1

Магнитният превключвател се използва за следене на състоянието на компонентите за автоматизация. Той отчита безконтактно приближаването на магнит и над определена стойност на превключване извеждат цифрова стойност. Стойността на превключване може да се програмира. 

MMS 22-PI1-EX

Магнитните превключватели ATEX се използват за следене на състоянието на компоненти за автоматизация в потенциално взривоопасни среди. Те откриват приближаването на магнит безконтактно и над определена стойност на превключване излъчват цифров сигнал. Стойността на превключване може да се програмира.

MMS 22-PI2

Магнитният превключвател се използва за следене на състоянието на компонентите за автоматизация. Открива безконтактно приближаването на магнит и над определена стойност на превключване извежда цифрова стойност. Стойността на превключване може да се програмира.

MMS-P

Магнитните превключватели се използват за следене на състоянието на компонентите за автоматизация. Те откриват приближаването на магнит безконтактно и над определена стойност на превключване излъчват цифров сигнал.

J02R

Reed-превключвателите са механични ключове, които реагират на магнитни полета (магнити). Те често се използват като евтина алтернатива на електронните магнитни превключватели.

RMS

Reed-превключвателите реагират на магнитни полета (магнити). Те често се използват като евтина алтернатива на електронните магнитни превключватели. 

ONS

Оптичният превключвател за близост ONS дава възможност за заявка на миниатюрни грипери при работа с малки части.

SST

Тестерът за сензори SST позволява бързо тестване и настройка на индуктивни сензори, магнитни превключватели и Reed контакти. Необходимото захранване се осигурява от 9V комбинирана батерия.

V

За свързване на много сензори SCHUNK (IN(K)/MMS(K)22/MMS(K)22-PI1 и др.) и събиране на съответните сигнали от сензорите. Във версии д 2 (V2), 4 (V4), и 8 (V8). 

Разпределител на сензори MMS22-PI2 и MMS-P22 за разделяне на четириконтактен конектор M8 на два триконтактни конектора M8.

Teaching tools

Научете повече за SCHUNK

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Лазар Илчев
Ръководител направление „Системи за хващане, затягане и вакуум“
0888 005 606