Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Sercos III

Sercos III

Индустриална мрежа

Мрежа за машинни приложения с висока производителност

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Какво е Sercos?

Sercos е една от водещите шинни системи за индустриални приложения повече от 25 години. Това е IEC-стандартизиран отворен цифров интерфейс за високоскоростни комуникации в реално време между промишлени контроли, устройства за движение, I/O, други периферни устройства и стандартни Ethernet възли.

Тази технология в реално време с нейното доказано качество, универсални възможности за приложение и висока сигурност на инвестициите правят системата Sercos първият избор в машиностроенето и строителството.

 

  • Основата за успеха на Sercos е ефикасния комуникационен протокол, базиран на оптична система за предаване с висока устойчивост на шум.

Днес Sercos се използва успешно в най-разнообразни пазарни сектори и приложения. Sercos се е утвърдил като стандарт за предизвикателни приложения, които поставят големи изисквания към динамиката и прецизността. Въпреки това, Sercos не само специфицира активирана в реално време комуникационна система, но отива много по-далеч като определя над 700 стандартизирани параметъра, които описват взаимодействието между системите за управление, задвижванията и други периферни устройства, използвайки универсална семантика. Това създава основа, върху която могат да се комбинират без проблем устройства от различни производители. Днес над 4 милиона възли се използват ежедневно в над 500 000 приложения.

 

  • Sercos III – универсална комуникация за решения за автоматизацията

Индустриалната автоматизация изисква активирани в реално време и независими от производителя комуникационни решения. Различните видове устройства за автоматизация трябва да бъдат лесно и универсално свързани. Отворената стандартна IEC универсална шина Sercos III, базирана на Ethernet комуникация в реално време, отговаря днес на тези изисквания с голямо разнообразие от предимства.

 

  • Ethernet технологията предоставя осезаеми предимства:

•  призната и ориентирана към бъдещето технология

•  многократно по-висока пропускателна способност на данни от полевите шини

•  не се изисква собствен хардуер

•  използвате достъпни стандартни компоненти като двойно екранирани CAT5e медни кабели, конектори и контролери

•  универсални IT концепции с интегрирана среда и протокол за предаване от офис до ниво поле

•  гъвкави и съвместими системи за автоматизация поради международните стандарти

•  може да се свързва с глобални мрежи за диагностика и поддръжка

Ethernet технологията съчетава периферни устройства, драйвери, безопасност и офис комуникация в една обща среда – проста, икономична и ефективна.

 

Ethernet Enables Communication from the Office to the Field Level

 

  • Принципи на работа на Sercos

•  Кръстосана комуникация

Sercos позволява децентрализирана интелигентност и неограничен капацитет за работа в реално време, тъй като е възможна директна комуникация между всички устройства. Индиректната комуникация между подчинените устройства чрез заобикаляне на главното, би компрометирала синхронните движения, например чрез повреда на порталните оси или забавяне на времето за реакция при бързо предаване на задействащ сигнал. Подчинените устройства на Sercos могат да комуникират чрез кръстосана комуникация директно и с минимални комуникационни мъртви времена – това гарантира неограничена комуникация в реално време и интелигентни структури за автоматизация. Системите за управление използват същия принцип за директна комуникация помежду си.

 

Cross Communication Between Slaves and Controllers

 

  • Как работи?

Като се има предвид, че телеграмите в реално време винаги се обработват в две посоки, независимо от вида на топологията, директният обмен на данни между дадени подчинени устройства е разрешен в рамките на един комуникационен цикъл. Това има предимството, че данните винаги могат да се предават между подчинените устройства в рамките на индивидуален комуникационен цикъл, като същевременно причиняват минимално забавяне, дори при увеличени времена на цикъла. Освен това всички данни в реално време са достъпни и синхронизирани във всяка точка на мрежата. В резултат на това данните могат да се обработват изключително лесно, ефективно и гъвкаво в отделните мрежови възли. В резултат на това може да се извърши диагностика и мониторинг на мрежата.

 

Combination of Sercos and EtherNet/IP devices with line topology

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти