Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK Flexi soft drive monitor

SICK Flexi soft drive monitor

Мониторинг и контрол на безопасно движение

Мониторинг на безопасно движение в мобилни и стационарни приложения.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Обща информация:

Мониторинг на безопасно движение в мобилни и стационарни приложения

Flexi Soft Drive Monitor следи движението, скоростта, посоката и позицията на машинните части. Благодарение на своите високопроизводителни логистични функции, той ефективно решава предизвикателства в мобилни приложения за безопасност в логистичния сектор. В стационарни приложения Flexi Soft Drive Monitor повишава производителността с надеждно наблюдение на скоростта в режим на настройка и по време на смяна на инструмент и детайл. Благодарение на сертифицираните функции за безопасност на задвижването в устройството, обикновено не се изисква пълно спиране на машината. Машината се конфигурира с помощта на интуитивния софтуер за конфигуриране на контролера за безопасност Flexi Soft. Това прави възможно прилагането на иновативни машинни концепции и непрекъснати производствени процеси.

 

  • Характеристики:

•  Модул Safe Motion monitoring за безопасно наблюдение на движението

•  Функции за безопасност на задвижването като SS1, SS2 или SLS

•  Вариант с безопасно ограничена позиция (SLP) и безопасна камера (SCA)

•  Интерфейси на енкодери: HTL, TTL, Sin/Cos интерфейс, SSI, HIPERFACE®

•  Интуитивен софтуер за конфигуриране със сертифицирани функционални блокове

 

  •  Области на приложение

•  Мониторинг на безопасно движение в машини и системи

•  Наблюдение за безопасност на автоматизирано управлявани превозни средства (AGVs) и системи

•  Мониторинг за безопасност на многоосни машини

•  Мониторинг за безопасност на пресите

•  Мониторинг за безопасност на фрезови и стругови машини

•  Мониторинг на безопасно движение на портални роботи

 

  • Ползи

•  Позволява иновативни концепции за безопасност благодарение на функциите за безопасност на задвижването в съответствие с IEC 61800-5-2

•  Оптимална комбинация от многобройни енкодери и лазерни скенери за безопасност за максимална гъвкавост

•  Ефективно използване на работния обхват благодарение на превключване на защитното поле в зависимост от посоката и скоростта с лазерни скенери за безопасност

•  Лесно интегриране на голямо разнообразие от енкодери за безопасност от SICK

•  Инженеринг, спестяващ време; документация и диагностика на конфигурационния софтуер Flexi Soft Designer или Safety Designer

•  Бързо логическо развитие с помощта на предварително дефинирани, модифицируеми, свободно конфигурируеми функционални блокове и приложения

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265