Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK измерватели на потока FLOWSIC500

SICK измерватели на потока FLOWSIC500

Измерване на потока на природен газ при неговото разпределение

Ултразвуковият компактен газомер FLOWSIC500 от SICK позволява изключително точно измерване на разпределението на природен газ

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Благодарение на липсата на механични движещи се части, FLOWSIC500 е здрав, надежден и не изисква поддръжка, което позволява значително намаляване на оперативните разходи. Той е устойчив на претоварване, точен и се следи от интелигентна диагностична система. Повторното калибриране е изключително лесно, тъй като е въпрос на смяна на касетата. FLOWSIC500 може лесно да се интегрира в съществуващи измервателни станции. Той работи или в самодостатъчна енергийна конфигурация, или безпроблемно в мрежова работа с резервно захранване от батерия. Отговаря на всички приложими стандарти и директиви. Когато се използва в трансферни станции и измервателни станции, FLOWSIC500 осигурява сигурността на непрекъснато снабдяване с газ без блокиране.

 

  • Характеристики

•  Авангардна технология: ултразвук

•  Диагностика и постоянен работен контрол

•  Здрав и надежден поради липсата на движещи се части

•  Сменяема касета

•  Не е необходима права зона на вход/изход

•  Устойчив на претоварване

•  Опционално интегрирано преобразуване на потока 

•  Батерия или искробезопасно захранване

  • Ползи

•  Максимална сигурност на измерването и безопасно непрекъснато захранване с газ

•  Намаляване на разходите за монтаж поради интегрирано преобразуване на потока

•  Лесна инсталация, съвместима с конвенционалните технологии (турбини и ротационни измерватели на обема)

•  Минимални експлоатационни разходи, защото почти не е необходима поддръжка

•  Опростено повторно калибриране чрез лесна смяна на касетата

•  Надежден при динамични промени в натоварването

•  Самостоятелна работа

 

  • Предимства

Газомер и корекция на обема в едно

Защо да използвате две устройства за една задача? Разходомерите за газ и коректорите на обема се използват с една и съща цел – прецизно измерване на обема на транспортирания газ. Има смисъл да комбинирате и двете в едно устройство, защото спестявате разходи за инсталиране и намалявате броя на интерфейсите.

Захранване с напрежение – безпроблемно

Благодарение на PowerIn Technology, FLOWSIC500 извършва безопасни измервания при искробезопасна работа с мрежово захранване и резервно захранване от батерията. Алтернативно, разходомерът за газ работи с батерия като енергийно самодостатъчна конфигурация за период от най-малко пет години.

Компактен и интуитивен

FLOWSIC500 работи без изисквания за права входна или изходна зона

Чист комфорт: USB/Инфрачервен адаптер за лесно свързване.

Интуитивна потребителска програма със софтуерната платформа FLOWgate.

 

Лесен монтаж, съвместим с конвенционалните технологии и минимални експлоатационни разходи – идеалното решение за общински доставчици на газ и промишлени потребители.

 

  • Области на приложение

•  Разпределение на природен газ в преносни и измервателни станции за общински и регионални газови доставчици

•  Измервателни станции в промишлени и търговски приложения

•  Приложения, при които трябва да се осигури непрекъснато снабдяване с газ

 

Консумация на природен газ в горелките на вентилния механизъм в електродъгова пещ

Освен нафта, повечето модерни горелки със странична стена на електродъгова пещ работят с природен газ като гориво. Броят на инсталираните горелки варира между три и шест на кожух на пещ с типична консумация на енергия между 1,5 и 4 MW на горелка, което означава дебит на природен газ от 150 до 400 Nm3/h. За правилното контролиране и регулиране на пламъка на горелката и консумацията на енергия, всяка горелка има свой собствен клон на клапана, където дебитът на природен газ се измерва внимателно и се контролира от система за контрол на измерването FLOWSIC500.

Измерване на потока на гориво в ротационни барабанни пещи

Ротационните барабанни пещи работят с природен газ. За осигуряване на оптимална и ефективна работа на горелките е необходимо прецизно измерване на газовия поток за единица време. Ултразвуковите газови разходомери FLOWSIC500 или FLOWSIC600-XT позволяват измерване с висока точност. Измервателят за поток може да се монтира във всяка ориентация и без права входна и изходна зона.

 

 

 

Измерване на потока на гориво в ротационна пещ

Калцирането на пресен алуминиев оксид се извършва в ротационна пещ. Може да се захранва с газообразно гориво като природен газ. За оптимално управление на горелката е необходимо прецизно измерване на потока природен газ в пещта. Това се осигурява от газовия разходомер с неговата ултразвукова измервателна технология и голям обхват на измерване до 1:250. Конструкцията му също позволява да бъде инсталиран без права входна и изходна зона. Това позволява лесното му инсталиране в съществуващи системи, както и в критични за пространството приложения. Вградена буферна батерия поддържа функцията за измерване дори при загуба на външно захранване.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти