Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK измерватели на потока FLOWSIC600

SICK измерватели на потока FLOWSIC600

Разходомери за газ за приложения за трансфер и процеси

Измервателното устройство FLOWSIC600 е ултразвуков разходомер за газ и определя стандарта в своя пазарен сегмент за пренос на природен газ, както и измерване на потока на пара.
оцени серията
оценка 5.00/5.00 от 1 гласувал

Дизайнът е съобразен с тежките индустриални условия. Компактността заедно с интегрираното насочване на кабела означават, че измервателната система е здрава, нечувствителна към смущения, лесна за поддръжка и има дългосрочна стабилност. FLOWSIC600 разполага с широки възможности за диагностика, за да позволи откриване на неизправности дори преди измерването да бъде засегнато. Версиите с 2, 4, 4 + 1 или 4 + 4 измервателни пътеки позволяват разнообразни приложения на процеси, включително измервания за пренос на газ.

 
  • Характеристики

•   Високоефективен ултразвуков трансдюсер – до температури на газа от 280 °C и налягане до 450 bar

•   Интелигентна самодиагностика

•   Компактен, здрав корпус

•   Интегриран дневник и регистратор на данни

•   Голям обхват на измерване 1:120

•   Двупосочно измерване

•   Ниска консумация на енергия: < 1 W

 

  • Ползи

•   Дългосрочна стабилност, надеждно измерване

•   Ниска поддръжка благодарение на интелигентната самодиагностика

•   Практически "имунизиран" срещу шум от регулатора на налягането

•   Ултразвуковите преобразуватели могат да се сменят под работно налягане

•   Широк диапазон на приложение

 

  • Области на приложение

•   Приложения за трансфер (природен газ, N2, O2, въздух, етилен)

•   Оншорни и офшорни приложения

•   Измерване на потока на парата

•   Подземни газови хранилища (възможно двупосочно измерване)

•   Приложения с криогенен газ до – 194 °C

•   Подходящ също и за технологични газове

•   За газ с висок H2S компонент като кисел газ или биогаз

 

  • Примерни приложения

FLOWSIC 600 измервател на поток на SickИзмерване на консумацията на кислород по време на инжектиране в пещ

Електрическите дъгови пещи изискват големи количества кислород за металургични процеси като обезвъглеродяване. Подаването на кислород трябва да бъде точно наблюдавано и регулирано. Комбинация от различни сензори точно измерва и следи потока, налягането и температурата на кислорода, за да оптимизира металургичния процес. Измерването на налягане и температура е възможно само в зони, които не са експлозивни.

 

 

Консумация на азот, аргон и кислород в системите на клапаните във вакуумния дегазатор

Съставът на стоманата се регулира по време на вакуумния кислороден дегазатор и процеса на обезвъглеродяване. По време на тази процедура стоманата се дегазира и съдържанието на въглерод се настройва фино, за да се постигне крайната степен на стоманата. Това става чрез продухване на стоманения коф от дъното с инертни газове, като азот или аргон, и инжектиране на кислород. Този процес се извършва чрез намаляване на налягането. Измервателят за поток измерва правилно газовия поток, позволявайки прецизен контрол на скоростта на подаване при тази процедура на продухване, за да се постигне оптимална ефективност на процеса.


Консумация на природен газ и втечнен нефтен газ на стойката на горелката на доменна пещ

Някои горелки, използвани в доменна пещ, работят с гориво, което се генерира от втечнен природен газ (LNG) или втечнен нефтен газ (LPG). Всяка горелка има собствен контролен клапан за гориво и мощността му се контролира от количеството гориво и горивни газове, подавани към горелката. Тези газове изискват точен контрол на потока и мониторинг на налягането и температурата, така че да предоставят балансирана консумация и оперативни данни. Докато ултразвуковият разходомер на газ измерва точно потока на горивото, превключвател за налягане и универсален съпротивителен термометър допринасят за необходимите измервания, ако не се изисква ATEX сертификат.

Имерване пропускателната способност на парата

Прецизните измервания на потока гарантират, че се произвежда и разпределя подходяща пара. По-специално, за приложения за трансфер е важно обемът на доставената пара да може да бъде точно количествено определен. Ултразвуковият газов разходомер FLOWSIC600 се характеризира с първокласна дългосрочна стабилност при екстремни условия на околната среда. Може да се използва и за записване на данни от измервания и диагностика, както и промени в състоянието.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти