Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK измерватели на потока FLOWSIC600-XT

SICK измерватели на потока FLOWSIC600-XT

Перфектният ултразвуков разходомер за газ за всяко приложение

Като продължение на успешния FLOWSIC600, ултразвуковото устройство за измерване на потока на газ FLOWSIC600-XT поставя нови стандарти в своя пазарен сегмент

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

FLOWSIC600-XT се предлага във варианти с 4, 4+1, 4+4 и 8 пътеки за измерване, за да отговори на изискванията на всяко приложение, независимо дали се използва като самостоятелно или системно решение. В допълнение към изискванията на OIML R 137 Class 1.0, FLOWSIC600-XT отговаря изцяло на изискванията на Class 0.5 и AGA9. FLOWSIC600-XT съдържа i-diagnostics – функция за интелигентна диагностика на приложението – и PowerIn Technology, която позволява непрекъсната работа на измерване до три седмици в случай на прекъсване на мрежовото напрежение. Тези функции помагат да се осигурят използваемост и несравнима оперативна безопасност – и нещо повече, оборудването предлага най-добрата възможна точност на измерване и дългосрочна стабилност.

 

  • Характеристики

•  Удобен за потребителя

•  Автоматично регулиране на влиянието на налягането и температурата

•  Предлага се за всякакви работни условия

•  PowerIn Technology за надеждна резервна работа

•  Интелигентна диагностика на приложения с i-diagnostics

•  Може да се разшири, за да включва поточни компютри, използващи технологията за свързване и тръгване

•  Възможност за измерване до 30% водород в природен газ

•  Индикатор за качество на газа за количествено определяне на съдържанието на H2

 

  • Ползи

•  Сигурност на измерването във всяко приложение

•  Отлична надеждност и достъпност на данните от измерванията

•  Правилното ултразвуково устройство за измерване на дебит на газ за всяко приложение – без компромис

•  Лесно интегриране на устройството – дори в компактни системи

•  Бързо и лесно въвеждане в експлоатация и проверки

•  Икономично количествено определяне на съдържанието на H2 в природния газ

 

  • Предимства

FLOWSIC600-XT измерватели на поток на sick

Перфектният ултразвуков разходомер за газ за всяко приложение

Устройствата от серията FLOWSIC600-XT за измерване на дебита на газ отговарят на националните и международни стандарти и насоки за метрология (MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), защита от експлозия (ATEX, IECEX, NEC, GOST) и устройства под налягане (ASME, EN2014/68/EU). Предлагат се четири варианта на устройството, при което всеки разходомер за газ отговаря на много специални изисквания за работа. Изискванията към измертвателите на поток не винаги са еднакви. Ориентираната към производителността класификация на FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex и -XT Quatro е полезна като първа стъпка при фокусиране и решаване на задачи и удовлетворяване на изискванията на клиентите по уникален начин. Свързването към всички конвенционални Flow компютри на пазара също е лесно.

FLOWSIC600-XT измерватели на потока на sick

FLOWSIC600-XT – доказаното универсално средство за всички приложения при пренос на природен газ.

FLOWSIC600-XT Forte – 8 пътеки на две различни нива осигуряват най-висока точност на измерване. Първият избор за инсталации с къси входни и изходни зони.

FLOWSIC600-XT измерватели на поток на sick

FLOWSIC600-XT 2plex – Съчетава много компактен газов разходомер и контролно измервателно устройство, включващо разширена диагностична функционалност, благодарение на допълнителен независим измервателен път.

FLOWSIC600-XT Quatro – Обединява две измервателни устройства за резервни измервания в едно  при трансфер на газ, с инсталационна дължина, еквивалентна на тази на едно устройство.

Отлична безопасност и наличност на данните от измерванията

Устройствата от серията FLOWSIC600-XT отговарят на всички изисквания за безопасно, стабилно измерване на газ при трансфер през целия експлоатационен живот. Данните от измерванията и диагностиката, както и промените в състоянието могат да се записват постоянно в шест архива с данни. FLOWSIC600-XT допълнително гарантира, че измерванията продължават да се правят и данните се съхраняват дори в случай на прекъсване на мрежовото напрежение, благодарение на PowerIn Technology.

Наличен, сигурен, компактен

FLOWSIC600-XT измерватели на поток sick

Подобрена точност на измерване, благодарение на автоматизираната корекция на измерените стойности при променливи работни условия. 

Непрекъснато измерване и архивиране на данни, дори в случай на прекъсване на мрежовото напрежение посредством резервната батерия.

Измерватели на поток на sick

Лесна интеграция на устройството, бързо пускане в експлоатация и проверки

FLOWSIC600-XT е съвместим с предшественика си FLOWSIC600. Следователно може лесно да се интегрира. i-diagnosticsTM поддържа бързо и лесно пускане в експлоатация и проверка на устройството. Освен това, i-diagnosticsTM осигурява разширен разходомер и диагностика на приложението по време на работа. Ако някога се наложи поддръжка, съветникът за интелигентно решение я осигурява. Вграденият инфрачервен интерфейс означава, че измерената стойност и диагностичните данни могат да бъдат достъпни за нула време, което прави обслужването бързо и ефективно.

FLOWSIC600-XT измерватели на потока sick

 

  • Области на приложение

•  Измерване на природен газ при трансфер

•  Измерване на природен газ с до 30% H2

•  Транспорт и съхранение на газ

•  Оншорни и офшорни приложения

•  Приложения за производство на газ с H2S и CO2

 

FLOWSIC600-XT измерватели на потока sickИзмерване на потока на гориво в ротационни барабанни пещи

Ротационните барабанни пещи работят с природен газ. За осигуряване на оптимална и ефективна работа на горелките е необходимо прецизно измерване на газовия поток за единица време. Ултразвуковите газови разходомери FLOWSIC500 или FLOWSIC600-XT позволяват измерване с висока точност. FLOWSIC500 може да се монтира във всяка ориентация и без права входна и изходна зона.

 

 

 

FLOWSIC600-XT измерватели на потока sickТрансфер на газ между две точки

Независимо дали става въпрос за измерване при прехвърляне на газ или вътрешно фирмено измерване и фактуриране, наблюдението на потока природен газ в електроцентралата е много важно. FLOWSIC600-XT е ултразвуков разходомер за газ за измерване с висока точност. Благодарение на разположението на директния път измервателният уред не се влияе от замърсяване. Това води до дългосрочна стабилност и точност на системата.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти