Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK ReLy

SICK ReLy

Предпазно реле с голяма лекота на използване

Лесно за използване за по-компактни машини с по-къси безопасни разстояния и намалено време на престой

оцени серията
оценка 3.00/5.00 от 1 гласувал
  • Общ преглед

Лекота на използване, повече пространство в контролния шкаф, по-бързо стартиране на производството, по-компактни машини с по-къси безопасни разстояния и намалено време на престой. С интелигентното реле за безопасност ReLy получавате още повече от вашето приложение с високо ниво на безопасна работа PL e. Благодарение на ясно дефинираните области на приложение, изборът на правилния вариант е възможно най-лесен.

 

  • Характеристики

•  Интелигентни, удобни за потребителя функции на корпуса

•  Тънък дизайн с конструктивни ширини от 18 mm

•  Бързо време за реакция под 10 ms (в зависимост от типа)

•  Светодиоди за състояние и диагностични интерфейси

•  Предлагат се варианти за универсално приложение и за безопасно серийно свързване с Flexi Loop

 

  • Предимства

•  Лесно боравене, ефективна работа

Винаги можете да разчитате на ReLy. Благодарение на интелигентните си функции, релето осигурява повече ефективност по лесен начин. Вие се възползвате от бързо стартиране на производството, намалено време на престой и по-компактен дизайн на машината.

Тънкият, удобен за потребителя корпус осигурява икономичен монтаж и пускане в експлоатация като намалява и разходите.

 

 

Бързо отстраняване на неизправности и рестартиране на вашето приложение благодарение на диагностични светодиоди, както и на контролни лампи и бутони за нулиране.

 

 

По-компактен дизайн на машината и по-бързи процеси в резултат на по-кратки времена за реакция и намалени безопасни разстояния

 

 

С ReLy получавате повече от вашите приложения благодарение на високото ниво на използваемост.

•  Гъвкаво приложение, лесен избор

От обикновената оценка на защитна светлинна завеса до превключване със закъснение във времето: ReLy има правилния вариант за всяко изискване и по този начин може да се използва в почти всяко приложение. Това означава, че можете да останете гъвкави във вашите процеси и да разчитате на повишаващи производителността концепции за безопасност от SICK.

Сензори за безопасност от всякакъв вид могат да бъдат наблюдавани с високо ниво на безопасност в голямо разнообразие от приложения.

 

 

RLY3-LOOP1 в комбинация с Flexi Loop осигурява безопасно и рентабилно серийно свързване на сензори за безопасност.

 

 

Мултифункционалното реле RLY3-MULT1 може да се конфигурира с помощта на DIP превключватели и е подходящо и за допълнителни сензори за безопасност.

 

 

ReLy ви предлага правилното реле за безопасност за всяко приложение.

 

  • Области на приложение

•  Мониторинг на сензори с OSSD изходи, еквивалентни и допълващи се ключове за безопасност, както и блокове за управление с две ръце.

•  Интегриране на безопасна серийна връзка Flexi Loop.

•  Стоп приложения категория 1 със забавено превключване на задвижващите елементи.

•  Като изходно разширение на контролери за безопасност.

 

  • Вашите ползи

•  Намаляване на работата при пускане в експлоатация благодарение на бързия монтаж и окабеляване с един преден конектор.

•  Бърза смяна на модула благодарение на простото освобождаване на монтажната шина с едно щракване.

•  Значително спестяване на място в контролния шкаф, с 20% по-тънък корпус в сравнение с предходната версия.

•  Проектирайте машините по-компактно и се възползвайте от по-бързите процеси благодарение на кратките времена за реакция и намалените безопасни разстояния.

•  Увеличете непрекъснатата работа на машината с изчерпателни диагностични опции.

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265