Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK сензори за ниво LBR SicWave

SICK сензори за ниво LBR SicWave

Измерване на ниво в насипни материали с 80 GHz радар

Радарът за свободно пространство LBR SicWave прави непрекъснати измервания на нивото и работи с всички твърди частици

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

LBR SicWave е силно устойчив на външни смущения, прах или отлагания. Благодарение на своята безконтактна 80 GHz радарна технология, той може лесно да се пусне в експлоатация и не изисква поддръжка. Широка гама от опции за дизайн на антената, технологични връзки и корпус осигуряват идеална връзка за всяко приложение. HART комуникацията и WPAN връзката опростяват обслужването и диагностиката на устройството и го подготвят оптимално за приложения на Индустрия 4.0.

 

  • Характеристики

•  80 GHz радар за свободно пространство с различни антени
•  Обхват на измерване: до 120 m
•  Температура на процеса: −40 °C ... +200 °C
•  Налягане на процеса: −1 bar ... 20 bar
•  Процесна връзка: резба, фланец, специални скоби
•  Корпус: пластмаса (IP66 / IP67) или алуминий (IP66 / IP68)
•  Със или без дисплей и WPAN
•  Сертификати: Ex d, Ex ia, Ex ta

 

  • Ползи

•  Едно устройство за всички непрекъснати измервания на нивото на твърди вещества, опростява логистиката на резервните части
•  Повишена ефективност на инсталацията поради безконтактно, непрекъснато измерване на нивото
•  Бързо въвеждане в експлоатация, спестяване на време и разходи
•  Ниски разходи, тъй като не изисква поддръжка
•  Устойчив на външни смущения 
•  Нечувствителен към пяна и прах, предотвратявайки неочакван престой на инсталацията
•  Налични Ex сертификати
•  Опростено обслужване и диагностика чрез HART или WPAN

 

  • Области на приложение

•  Трошачки, лентов трансфер, силози за сурово брашно, клинкер и цимент, както и силози за твърди горива в циментови системи
•  Разбивачи, силози за съхранение на руди, силози в металната и стоманодобивната промишленост
•  Разбивачи, складове за насипни материали, лентов трансфер, буферни и производствени силози в минната промишленост
•  Съхранение и малки силози в хранително-вкусовата промишленост

 

  • Примерни приложения

Измерване на ниво в силози

senzori_za_nivo_SICK_senzori_za_nivo_LBR SicWave

Радарният сензор за ниво LBR SicWave измерва непрекъснато действителното ниво на насипния материал в силозите. Безконтактната радарна технология позволява количеството материал във всеки силоз да бъде точно наблюдавано, като по този начин оптимизира управлението на материалите.

Мониторинг на нивото в силози за въглища

senzori_za_nivo_SICK_senzori_za_nivo_LBR SicWave

Инжектирането на въглищен прах във въртящи се пещи или електродъгови пещи е важен процес в производството на цимент, стомана или алуминий. Прекъсванията на подаване на въглища имат последствия върху производството и качеството на клинкера или стоманата. Винаги трябва да има достатъчно налични въглища, за да се гарантира производството. За целта трябва да се знае действителното количество въглища в силоза, така че ако нивото на пълнене е ниско, той да може да се напълни отново. Датчиците за ниво LBR SicWave измерват действителното ниво на материала. Безконтактната радарна технология позволява количеството материал в силоза да бъде прецизно наблюдавано по всяко време, като по този начин оптимизира управлението на материалите.

senzori_za_nivo_SICK_senzori_za_nivo_LBR SicWave

Мониторингът на нивото в силозите е незаменим за осигуряване на гладка работа на системите за съхранение. Когато са препълнени, се получава разливане и се губи материал. Отстраняването на разлят материал е скъпо и отнема много време и може да бъде възможно само когато производството е спряно. От друга страна, твърде малкото материал също може да доведе до проблеми. Ето защо трябва да се следят нивата в системите за съхранение. За тази цел може да се използва или вибриращ превключвател за ниво, ултразвуков сензор за ниво или радар за свободно пространство, в зависимост от условията на околната среда.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти