Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

SICK сензори за поток Bulkscan

SICK сензори за поток Bulkscan

Безконтактно измерване на обемния поток без поддръжка

Bulkscan използва безконтактна технология time-of-flight за измерване на обемния поток на насипни материали върху транспортни ленти. 

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Независимо от свойствата на насипния материал и метеорологичните условия, Bulkscan генерира надежден сигнал за обемен поток въз основа на времето на движение на лазера и скоростта на лентата, благодарение на мулти-ехо технологията. Освен запис на общото количество и изчисляване на общия поток, Bulkscan идва с интегрирана функция за определяне центъра на тежестта на насипния материал. Тя позволява на датчика да открие неравномерно натоварване и да избегне прекомерното износване на лентата. Здравият индустриален корпус е идеален за екстремни работни условия. Интегриран нагревател осигурява безопасна работа в широк диапазон от температури на околната среда. Дискретни сигнали, както и Ethernet TCP/IP могат да се използват за свързване на измервателната система към хост комуникационна система.

 

  • Характеристики

•  Висока разделителна способност на сензора благодарение на лазерни импулси с висока ъглова разделителна способност

•  Интегрирани функции за определяне центъра на тежестта на насипния материал и откриване височината на профила

•  Възможно е безпроблемно интегриране на SICK енкодери

•  Мулти-ехо импулсната оценка произвежда изключително надеждни измервания

•  Компактен корпус със степен на защита IP67

•  Интегриран нагревателен модул

 

  • Ползи

•  Ефективно и безконтактно измерване на обема и дебита на насипни материали

•  Намалява разходите за поддръжка, като предотвратява приплъзването на ремъка

•  Избягва задръствания поради твърде големи насипни материали

•  Оптимизира ефективността и скоростта на конвейерната лента с поддръжка на енкодер

•  Прецизни и надеждни резултати от измерване дори при тежки метеорологични условия

•  Здрав корпус за употреба при тежки условия на околната среда

•  Широк диапазон на работна температура на околната среда за използване при външни приложения

 

  • Предимства

Максимален транспортен капацитет с минимална поддръжка – безконтактно измерване на обемния поток с Bulkscan

Откриването на обемни потоци на промишлени транспортни ленти може да бъде много трудно в зависимост от условията на околната среда. С течение на времето прахът, влагата и вибрациите влияят на механичните решения като лентовите везни. Последствието – процеси на поддръжка или повторно калибриране, отнемащи време. С Bulkscan данните могат да се записват непрекъснато с помощта на технологията time-of-flight (време на полет). Разстоянието до повърхността на насипния материал се измерва безконтактно. Отправната точка за изчисляване на обемния поток е референтният контур на празната транспортна лента. Профилът на насипния материал е резултат от разликата между референтната стойност и измерената стойност. Обемният поток може да се изчисли в комбинация със скоростта на лентата. Това прави възможно определянето на оптималната скорост на лентата и осигурява нейното икономично използване.

Директно отчитане на обемния поток

Влиянията на околната среда, като влага например, влияят върху насипната маса на материала. Ако лентовите везни се използват самостоятелно, неправилните допускания за обем могат да доведат до претоварване или недостатъчно натоварване в процесите надолу по веригата и до спиране на производството. Директното откриване на обем с Bulkscan предотвратява това.

Определяне на скоростта на лентата

Bulkscan може да се комбинира с енкодер за получаване на точни данни от измерванията за конвейерни ленти, работещи с променливи скорости. Той предоставя текущата скорост на лентата към Bulkscan.

 

Принципът на безконтактно измерване на Bulkscan гарантира дълъг експлоатационен живот на сензорната технология, както и постоянно надеждни данни от измерванията.

Проектиран за екстремни условия

Надеждни данни за транспортиране на насипни материали са необходими дори при тежки условия на околната среда и при силно замърсяване. Bulkscan е проектиран за този вид екстремни ситуации. Доказаната 5-ехо импулсна технология на Bulkscan LMS511 филтрира смущаващото ехо, причинено от прах, мъгла или валежи, като по този начин осигурява надеждни резултати от измерването. Корпусът IP67 надеждно защитава датчика от проникване на прах и влага. Проектиран за широк диапазон от температури, интегриран нагревателен елемент поддържа електрониката при работна температура дори в най-студените условия.

Оптимизирайте процесите с допълнителни Bulkscan функции

Bulkscan може да изчисли височината на насипния материал в центъра на конвейерната лента или най-високата точка на насипния материал. По този начин големите камъни могат да бъдат открити своевременно, преди да блокират или повредят оборудването при обработката надолу по веригата. Сензорът може също да изчисли центъра на тежестта на насипния материал. Асиметричното пълнене на ремъка или неравномерното разпределение на масата може да доведе до изкривяване на ремъка, увеличавайки износването. Мониторингът на центъра на тежестта формира основата за коригиране на натоварването на лентата. В допълнение, Bulkscan LMS511 прави възможно откриването на изкривявания на ремъка и загубата на материал. Сензорът бързо разпознава позицията и границата на натоварване с функцията за наблюдение на лентата.

Допълнителните функции на Bulkscan минимизират непланирания престой и намаляват работата по поддръжката, тъй като дефектните товари се откриват незабавно.

Множество комуникационни интерфейси за широк спектър от приложения

Датчикът за поток Bulkscan може да се интегрира много лесно в почти всяка производствена среда благодарение на множество комуникационни интерфейси. В допълнение към Ethernet, RS-232/RS-422 са налични и двоични превключващи входове и изходи. Устройството може да бъде достъпно чрез UBS интерфейс по време на поддръжка. С опционалния I/O модул BAM100 цифровите измерени стойности могат да бъдат преобразувани в аналогови сигнали на четири канала. Това позволява използването на Bulkscan дори без външни контролери и увеличава възможностите за интеграция.

 

Различните комуникационни интерфейси в рамките на по-големи производствени мрежи не са проблем за Bulkscan, благодарение на широкия му диапазон от изходни сигнали.

  • Области на приложение

•  Мониторинг на обемния поток на суровините в хранително-вкусовата промишленост

•  Мониторинг на транспортни системи за пренос на въглища или руда

•  Системи за товарене и съоръжения за опаковане

•  Измерване на пепелта, произведена в електроцентралите

•  Измерване на обем и маса в инсталации за чакъл и други операции в строителната индустрия

•  Мониторинг на обема на парчетата материали в заводите за рециклиране на гуми

•  Измерване на обем и маса на клинкер в циментови заводи

 

Мониторинг на операциите по разтоварване

Вагон, в който след разтоварването има останал продукт, не е ефективен и дори може да бъде опасен. Неравномерно натоварените вагони биха могли да се люлеят и осцилират, докато влакът пътува, което да доведе до дерайлиране на вагона. Точното откриване на съдържанието, местоположението и профила на натоварване на вагона е необходимо, за да се предотврати дерайлирането и да се увеличи ефективността на изхода. Измерването може да се извърши от Bulkscan LMS511. И в сценарии с движещи се и неподвижни вагони, камерата Visionary-B PS 3D може да провери дали отделните вагони са празни. Ако вагоните не са напълно разтоварени, камерата Visionary може да определи кой обем е зает в момента.

Определяне на обема на стърготини

Лазерният дебитомер Bulkscan LMS511 е идеалното решение за измерване на пропускателната способност на насипни материали върху транспортни ленти. Датчикът непрекъснато определя обема на дървени стърготини или други суровини в транспортните системи. Bulkscan LMS511 също предоставя данни от измервания, които могат да се използват за предотвратяване на препълване на конвейера, изкривяване или неправилно натоварване.

 

 

Измерване на обем, поток на масата от материали  и разпределение на въглерод или агломерат върху конвейер

Независимо дали става въпрос за въглерод или агломерат, насипните материали, движещи се през транспортни ленти, са свързани с високи нива на механично износване. Лазерният измервателен сензор Bulkscan LMS511 може да измерва обема на потока на суровината без контакт, като по този начин значително увеличава наличността на транспортната система. Скенерът също така предотвратява износването на ремъка, като използва данните от профила на натоварване, за да коригира процедурите при неравномерно натоварване и отклонение на ремъка. Освен това Bulkscan непрекъснато следи доставките на суровини, за да контролира ефективно и оптимизира непрекъснатите производствени процеси.

 

Защита от препълване в трошачката

По време на разтоварване, наблюдението на трошачката и непрекъснатото измерване на потока на суровините са важни, за да бъде тя правилно напълнена. Лазерният дебитомер Bulkscan LMS511 следи и измерва дали трошачката се зарежда ефективно. Ако това не е така, сензорът оптимизира процеса с абсолютна точност, без да причинява прекъсвания. Ако трошачката е препълнена или ако бъдат открити камъни с по-големи размери, се изпраща незабавно предупреждение, така че транспортирането на материала да може да бъде спряно.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти