Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex - Vision Tools

Cognex - Vision Tools

Инструменти за визуална инспекция

Cognex за първи път въведе някои от най-ранните търговски приложения за машинното зрение. Днес компаниите по целия свят разчитат на инструментите за визуална инспекция и технологиите на Cognex, за да ръководят асемблирането, да автоматизират контрола и ускорят производството. Патентованите алгоритми позволяват намирането на решения за различни приложения в почти всяка индустрия и логистиката.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • PatMax

Първоначално патентована през 1997 г. като първата технология за позициониране на обекти, базирана на геометрични модели за машинно зрение, Cognex PatMax е водещ в индустрията инструмент за локализиране на обекти. PatMax изучава геометрията на обекта, използвайки набор от гранични криви, които не са обвързани в пикселна мрежа/растер, след което търси подобни форми, без да се разчита на определени нива на сивото. Този инструмент намира модели в изображенията, без значение каква комбинация от трансформации е претърпял моделът. Резултатът е революционно подобрение на точността при намирането на обекти въпреки промените в ъгъла, размера, въртенето, местоположението и засенчването.

 Cognex Pattern-Matching Machine Vision Tools find part when blurry and part obscured

 

  • PatMax Redline

PatMax Redline съчетава висока производителност и анализ с висока резолюция. Благодарение на бързото и точното откриване на местоположение на обекта, PatMax RedLine елиминира нуждата от направата на избор между скорост и точност, така че клиентите да получат безкомпромисна производителност. За разлика от другите инструменти за визуална инспекция, PatMax RedLine работи също толкова бързо, ако не и по-бързо, при системи с висока разделителна способност. Той осигурява отличното локализиране на PatMax на обекти при невероятно високи скорости, предназначени за изображения с висока разделителна способност.

 

 

 

  • SearchMax

Най-новата технология за определяне на местоположението на обекти се базира на геометрични шаблони за сравнение, изучаващи формата на обекта с помощта на гранични криви, които не са свързани в пикселна мрежа/растер. Този подход, прецизно открива обекти, независимо от промяната на ъгъла, размера и цвета, и не разчита на нива на сивото. Но когато дадените геометрични данни не са достатъчно, този подход е неосъществим. SearchMax използва цветови функции за търсене на обекти, когато наличните геометрични данни са недостатъчни.

 

 

  • Bead Inspection

BeadInspect is an all-in-one bead width and position inspection tool used to detect anomalies. BeadInspect offers a robust inspection of the bead line—even if bead size, shape, and appearance change over time. This is important when inspecting a freshly applied, wet, or shiny RTV bead, or when beads vary in location from part to part. Bead inspection with the Cognex BeadInspect tool helps guarantee that glue beads have been dispensed to the correct volume and precise placement. The tool locates the position of a glue bead on a part surface and detects gaps.

Cognex software image inspecting glue bead lines

 

  • Edge Inspection и Flexible Flaw Detection

InspectEdge (проверка на границите) решава задачите за визуален контрол, които зависят от точното откриване на граници, например, откриване на вдлъбнатини върху капачките на буркани или пукнатини по краищата на соларните панели. Той открива пропуски и дефекти в прави, кръгли и неправилни по форма граници и може да провери ширината на детайлите за пропуски и дефекти, с помощта на няколко двойки от инструмента. Графичният интерфейс опростява настройката му, и също така осигурява на потребителите по-голяма гъвкавост при определяне на критериите за дефекти като размер, област и разстояние, както и възможност за задаване на отклонения, с цел да се елиминира на шума. InspectEdge открива дефекти по ръбовете на детайлите, където останалите инструментите за откриване на дефекти не могат да работят. 

Flexible Flaw Detection е идеален за edge и базирани на области инспекции на форми. За да намерите ръбове и граници в условия предразполгащи грешки, FFD сравнява границите в обучен модел с границите в изображението, за да провери за допълнителни или липсващи граници. Този инструмент работи както за цветни, така и за сиви приложения, като дава възможност на потребителите гъвкаво да балансират точността и скоростта и дори да пренебрегват дефектите по време на инспекцията.

 

 

  • Edge Detection Tools

Откриването на граници е от съществено значение за проверката, както и за измерванията. Cognex предлага широка гама от инструменти за измерване на ширината на обектите, определяне на местоположението на границите и измерване на разстоянието между двойките, въпреки промените в ориентацията на частите и осветлението.

 

 

  • Measurement Tools

Инструментите за измерване помагат да се установят надеждни параметри и прагови стойности. Измервателните инструменти извеждат количествена информация в пиксели или в реални мерни единици за:

• Distance – измерва разстоянието между обектите, а не само по краищата.
• Аngle – определя ъгъла между две граници.

• Circle Radius – измерва разстоянието от центъра на кръга до ръба му.
• Calibration – калибрира пикселите на камерата според реалните мерни единици.