Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Безопасност на машини – PILZ

Филтри

Изчисти

Производител

Сензорни технологии

Виж повече

Контрол

Виж повече

Безопасност на машини от ЕХНАТОН

Като официален партньор на водещия световен производител на системи за безопасност на машини PILZ, ЕХНАТОН предлага на българския пазар оборудване, услуги и решения без компромис за безопасността на хората, машините и околната среда. Независимо дали имате нужда от светлинна бариера, реле за безопасност, авариен стоп или сензори за безопасност, ние сме тук да ви предложим най-добрите решения за автоматизация с внимание към обезопасяването на производственото оборудване. Имаме повече от 25 години опит в сферата на индустриалната автоматизация, където техническата безопасност е неизменна част от нашата работа. Благодарение на системите за безопасност на PILZ и широката гама от услуги, свързани с тях, гарантираме:

•  По-малко време и разходи 
•  Персонализирани и гъвкави решения за вашите проблеми
•  Висококачествени системи за безопасност от ново поколение

 

 

Какво включва продуктовата оферта на ЕХНАТОН?

•  Аварийни стопове

Висока степен на безопасност с PIT контролните и сигнални устройства за авариен стоп – бутони PITestop, устройства за достъп PITmode, бутониери PITgatebox, устройства за ръчно управление PITjog, бутони за разрешение PITenable.

 

•  Сензори и ключалки за врати

Предлагаме широка гама сензори за безопасност, които отговарят на международните стандарти и са тествани от сертифициращи органи. Нашето портфолио от сензорни технологии включва: сензори за мониторинг и заключване на врати PSENmech, магнитни сензори за врати PSENmag, RFID сензори за врати PSENcode, магнитни системи за безопасност на врати PSENslock, механични системи за безопасност на врати PSENmlock, системи за безопасност на врати с вградена бутониера PSENsgate.

 

•  Светлинни бариери

Ефективна защита на персонала в опасните зони със светлинни бариери PSENopt ll, многофункционални светлинни бариери PSENopt Advanced, ултратънки светлинни бариери PSENopt slim и др.

 

•  2D лазерни скенери

Стационарна и мобилна защита на опасните зони с лазерните скенери за безопасност PSENscan.

 

•   Релета за безопасност

В продължение на десетилетия PILZ разработва иновативни предпазни релета, които поддържат риска за човека и машината възможно най-нисък. За надеждно наблюдение на функционалната безопасност предлагаме:  предпазни релета PNOZsigma, класически релета PNOZ X, полупроводникови релета PNOZelog, сейфти релета с увеличена мощност PNOZpower,  компактни релета PNOZcompact, модулни предпазни релета myPNOZ и др.

 

•   Малки контролери за безопасност

Конфигурируемите малки контролери PNOZmulti2 са подходящи за осъществяване на няколко функции за безопасност. Благодарение на модулната си структура PNOZmulti могат да се адаптират към размера на производствената линия или машина. С голям брой разнообразни модули и няколко типа контролери можете да разработите своето приложение с оптимална гъвкавост. Богат набор от комуникационни модули осигурява свързаност с останалите елементи в системата за автоматизация.

 

•  Контролери за безопасност

Сейфти контролерите PILZ ви позволяват лесно и гъвкаво да реализирате вашите автоматизирани задачи. В ЕХНАТОН ще намерите решения за всякакви приложения: машини с базов функционален диапазон, машини с множество оси, взаимосвързани съоръжения и машини и др. Като ядро на системата за автоматизация PSS 4000, PLC контролерите PSSuniversal и PSS67 позволяват управление както на функции за автоматизация, така и на функции за безопасност в един и същ проект. Децентрализираната I/O система PSSuniversal е решение за осъществяване на периферни функции за безопасност чрез централен контролер, PSSuniversal 2 са комуникационни модули за отдалечени входно-изходни системи, които се използват като главен модул за връзка към съществуващата системна архитектура.

 

 

•  Софтуер за безопасност

Проектирането, програмирането, конфигурацията и пускането в експлоатация се постигнат бързо и интуитивно с помощта на софтуера за автоматизация на Pilz. 

Платформата PAS4000 улеснява конфигурирането и програмирането на системата за автоматизация PSS 4000. Софтуерът включва разнообразни функции за редакция и множество програмни блокове. С помощта на PNOZmulti Configurator схемите за безопасност се създават лесно, благодарение на интуитивния потребителски интерфейс, а ако искате да настроите всички ключови параметри на своите лазерни скенери, използвайте специално разработения за целта софтуер PSENscan.

 

Как функционират устройствата за безопасност и за какви решения се използват?

Решенията, които ЕХНАТОН предлага в партньорство с PILZ се прилагат във всички области на машиностроенето, опаковъчната, автомобилната и химическата индустрии, хранително-вкусовата промишленост, приложения с индустриални роботи, в транспорта и логистиката, фармацевтиката и др.

Контролерите за безопасност са ключов компонент за постигане на добра сигурност на персонала и производствените машини. Главната задача на всеки сейфти контролер е да свърже предпазните устройства в системата – аварийни стопове, светлинни завеси, предпазни ключалки, и да управлява техните функции, пряко свързани с опазването на човешкия живот и здраве. От надеждността на контролера за безопасност зависи предотвратяването на злополуки, аварии и щети по оборудването.

 

Релето за безопасност отговаря на изискванията на директивите EN 60947-5-1, EN 60204-1 и VDE 0113-1 и се използва за наблюдение на следните устройства за безопасност:

•  Аварийни стопове
•  Предпазни ключалки
•  Светлинни бариери
•  Устройства за управление с две ръце

 

Релетата за безопасност отговарят на следните изисквания за безопасност:

•  Веригата е резервирана с вградена самодиагностика.
•  Релето остава ефективно дори в случай на повреда на компонент.
•  Правилното отваряне и затваряне на изходите на релето се тества автоматично при всеки цикъл на включване и изключване.

 

Защитните сензори и ключалки следят всички врати, огради, капаци и клапи в зоните на опасностите и се използват за лична защита и за защита на производствените процеси. В съответствие с директивата EN ISO 14119, когато се отвори предпазна врата, опасните движения на машината спират незабавно и тяхното повторно задействане се забранява.

Светлинните бариери са много подобни на фотоклетка фотоелектрически устройства с множество вертикално подредени лъчи, които създават невидимо защитно поле от инфрачервена светлина. Ако светлинното поле в опасната зона бъде нарушено от досег, светлинната завеса незабавно задейства команда за безопасно изключване.

Двуизмерните лазерни скенери са устройста, които се използват за защита както на стационарни, така и на мобилни зони. 2D скенерът осигурява надеждно наблюдение на определен периметър с ъгъл на отваряне от 275 градуса. Защитените полета и полетата за предупреждение могат да бъдат свободно конфигурирани и адаптирани към конкретните трудови условия.

 

 

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Като официален партньор на PILZ за България, ЕХНАТОН предлага цялостни решения за безопасност – от сензорни технологии до технологии за управление и задвижване. Продуктовата гама се разширява със съответните софтуерни инструменти, системи за диагностика и визуализация, както и услуги и проекти за постигане на съответствие с изискванията на Директивата за машини 2006/42/ЕС и полагане на СЕ маркировка. Това гарантира цялостни системни решения, които обединяват в себе си както безопасността, така и автоматизацията.

 

Как да изберем подходящото устройство за безопасност?

В процеса на експлоатация и поддръжка на индустриалните машини, множество автоматизирани задачи пораждат високи нива на риск, това налага анализ и оценяване на риска като първа стъпка към реализирането на вашата индивидуална концепция за безопасност. По същество оценката на риска представлява професионална детайлна проверка на оборудване, процес или задача съобразно международните стандарти и директиви, и дава възможност да се вземат конкретни решения за прилагането на концепции за безопасност и внедряването на нужното оборудване.

 

Покажи повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265