Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Системи за енергиен мониторинг

Филтри

Изчисти

Производител

Базови мерители

Виж повече

Мерители с разширена функционалност

Виж повече

Токови трансформатори PowerLogic

Виж повече

Schneider Electric мрежови модули

Виж повече

Модули за управление на потреблението

Виж повече

ЕХНАТОН предлага лесни за инсталиране, конфигуриране и използване продукти, които предоставят най-добрите решения за ефективно измерване на енергията.

Какви устройства ще откриете в нашата продуктова категория?

Базови мерители от Schneider Electric:

•  Монофазен електромер за монтаж на DIN шина Acti 9 iEM2000

•  Серийни електромери за табла с DIN шина Acti 9 iEM3000

•  Електромеханични броячи CH

•  Броячи на импулси CI

•  WI FI сензор за енергия и мощност PowerTag

•  Аналогови амперметри и волтметри

•  Цифрови амперметри и волтметри

•  Устройства за измерване на мощността и мониторинг на мрежата PowerLogic PM3000

Предлагаме и трифазен модул за измерване на мощността от WAGO – автономно устройство за оптимизация на процесите.

 

Мерителите с разширена функционалност са:

•  Електромери за наблюдение на мрежовото захранване ION 8800

•  Мултифункционални електромери от серия PowerLogic PM8000

Токови трансформатори PowerLogic:

•  TI – за всички измервания на ток от 40 A до 6000 A

 

Мрежови модули:

•  Enerlin'X Com'X – енергийни сървъри и регистри на данните

•  Link150 – за лесна и ефективна връзка към Ethernet

 

Модули за управление на потреблението:

•  Програмируеми времерелета Acti 9 IHP

•  Механични времерелета Acti 9 IH

Как функционират системите за енергиен мониторинг?

За да може да се проследи консумацията на електроенергия на различните електрически уреди, с които всеки дом разполага, е необходимо да се инсталират измервателни уреди.

Според начина им на действие електромерите се разделят на механични (индукционни) и електронни, а според броя на фазите са монофазни или трифазни.

•  Механични електромери

Вътре в устройството има две намотки – първата е бобина за напрежение, а втората е токова. Магнитните потоци, които те образуват, проникват през алуминиевия диск. И потоците, идващи от текущата намотка, проникват, образувайки електромеханични сили, които всъщност въртят този диск.

Дисковата ос започва да взаимодейства със самия механизъм за броене, който е червячна предавка и оттам информацията идва директно към самите цифрови барабани, които виждаме на електромера.

В зависимост от скоростта на въртене на диска зависи и силата на сигнала — колкото по-голям е той, толкова по-висока е мощността и съответно по-голям разход на енергия. В моментите, когато консумацията на енергия намалява, спирачният магнит започва да действа.

Именно поради постоянното му взаимодействие с вихрови потоци, се наблюдава намаляване на скоростта на въртене на диска. В този случай магнитът е източник на електромеханична сила, която има противоположна посока на усукване на диска. Това намалява скоростта му и може напълно да го спре.

Този тип електромери са не само с най-опростен дизайн, но и най-евтините. С течение на времето те бяха заменени от електронните електромери заради грешки в показанията, зависещи от техните физични свойства.

•  Цифрови електромери

Този тип електромер, макар да е по-скъп от индукционните, е същевременно по-изгоден за употреба, защото разполага с по-висока точност. Тези електромери работят чрез преобразуване на конвенционален аналогов сигнал, идващ от токови сензори директно в цифров код, който е напълно еквивалентен на използваната мощност. След това кодът в системата се изпраща до специален микроконтролер, където се дешифрира.

Колко електроенергия се използва в даден момент и какво е общото потребление бива визуализирано на LCD дисплея на електромера. След измерване на мощността този тип измервателни уреди автоматично изчисляват всички индикатори, като вземат предвид коефициента на трансформация.

Основният елемент в такива измервателни уреди е микроконтролерът. Именно неговите функции включват не само декодиране на сигнала, но и изчисляване на консумираната в момента енергия. Той също така преобразува информацията за извеждане на дисплея.

•  Интелигентни електромери

Устройства, носещи точна информация за времето и количеството използвана електроенергия. Разполагат с комуникационна връзка с доставчика на електроенергия и непрекъснато изпращат информация за показанията. Техните предимства пред останалите са, че могат да проследяват потреблението на електроенергия много по-детайлно и премахват нуждата от посещение на служителите от електроразпределителните дружества.

•  Тарифни електромери

При тях консумацията се изчислява по различни тарифи за потребителите, използващи по-голямата част от енергията си в извън пиковите часове, например през нощта. Познати са още като електромери с променлива тарифа.

Как да изберем подходящ модел електромер?

Когато планирате да замените старо устройство или да инсталирате електромер от нулата, е редно да обърнете внимание на:

•  Броя фази

•  Номиналния ток

•  Номиналното напрежение

•  Броя тарифи

•  Броя полюси

•  Допълнителните функционалности, които устройството предлага

•  Температурния диапазон

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

ЕХНАТОН предлага лесни за инсталиране, конфигуриране и използване продукти, които предоставят най-добрите решения за ефективно измерване на енергията. Продуктите са безопасни и надеждни, спазващи и най-строгите стандарти, включително IEC, MID, UL и др.

Освен това, в ЕХНАТОН ще откриете и уреди за самостоятелно измерване на мощност и енергия на преноса и разпределението. С тяхна помощ може да се наблюдават и анализират ключови разпределителни точки 24/7, от генератори, подстанции и сервизни входове до електрическа мрежа, захранващи устройства и товари.

Данните могат да се достъпят локално или отдалечено. Помагат за подобряване надеждността на мрежата чрез проследяване на качеството на захранването в реално време, състоянието на оборудването, тенденциите на натоварването и регистрирането на събития и аларми.

С висока прецизност, сертифицираните измерватели с разширени функции решават проблемите с качеството на електроенергията с патентована технология за проследяване на смущенията и осигуряват уникална модулност, адаптирана към променящите се енергийни нужди.

ЕХНАТОН предлага и оптимизиран мониторинг на енергията и работата с Enerlin'X Ethernet gateway и сървъри. Устройствата Com’X събират и съхраняват енергийни данни в цялата сграда и са важна част от системата за енергийното управление. Мрежовите модули осигуряват достъп до отчети и страници с обобщения, както и бордово регистриране на данни.

Данните могат да бъдат защитени в реално време или да се предават като отчет към сървър на интернет база данни. Link150 – IFE комутационен сървър, предназначен главно за комуникация с прекъсвачи (ULP протокол или Modbus), където се използва за събиране и съхраняване на данни за състоянието на прекъсвачите, електрически стойности.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.