Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Токови трансформатори PowerLogic

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric TI

Виж повече

Токови трансформатори

Какво представляват токовите трансформатори и техните приложения?

Измервателните токови трансформатори (CTs) могат да се използват с контролни измервателни уреди, като амперметри, волтметри, измерватели на енергия и т.н. Токовият трансформатор (CT) е вид инструментален трансформатор, използван за измерване на променливия ток на електрическа верига. 

Състои се от първична намотка, която е проводник или шина, магнитопровод и вторична намотка, свързана към измервателен уред или друг инструмент. Високият променлив ток в първичната намотка създава магнитно поле в магнитопровода, което индуктира слаб променлив ток във вторичната намотка. 

Токът във вторичната намотка е с пропорционално по-малка стойност от измервания ток в първичната намотка. Токовият трансформатор преобразува тока от висока към ниска стойност.

Двете най-често срещани приложения за токов трансформатор включват:

  Измерване и мониторинг на консумацията на електрическа енергия

  Защита на измервателните уреди и електрическата мрежа

Токовите трансформатори са подходящо решение за редица приложения като

  търговски сгради

  промишлени съоръжения

  медицински заведения

  центрове за данни

  производство на нефт и газ и др.

Токови трансформатори от Schneider Electric

Токовите трансформатори са основни компоненти, проектирани да се използват с обширното портфолио от продукти за мониторинг на мощността на Schneider Electric. 

Токовите трансформатори от Schneider Electric са цялостна оферта, идеално подходяща за цялата мрежа с ниско напрежение, от 40 A до 6000 A. Те доставят вторичен ток (0 – 5 A), пропорционален на тока, измерен в първичната.

Могат да се използват в комбинация с измервателни устройства (измервателни табла, амперметри, измерватели на киловатчаса, блокове за следене на мощността, контролни релета и др.). 

Токови трансформатори с твърда сърцевина (Solid Core CTs)

Характеристики

  Богат избор от рейтинги: от 40 A до 6000 A Ip с 120% макс. диапазон

  Безопасност чрез запечатващ се изолационен капак

  Съответствие с IEC стандартите за измерване с клас на точност от клас 0,5 до клас 3

 По-висок коефициент на безопасност при монтаж на съоръжението

Ползи:

  Безопасност: уплътняващ изолационен капак

  Монтаж: на симетрична DIN шина или на монтажна плоча

  Добре адаптиран CT, тъй като класът на точност е по-добър от номиналната точност

  Токови трансформатори за коаксиален кабел

  Токови трансформатори за вертикална или хоризонтална шина

  Токови трансформатори за кабелен или шинов профил

  Компактен размер, подходящ за различни размери проводници

  Тропическа оценка за тежки условия на околната среда

  Адаптивен за различен профил на проводника и интензитет на първичния ток

Изборът зависи от профила на проводника и максималния стойност на тока в първичната верига.
CT се предлагат в различни форми и размери, за да отговарят на различни приложения.

Първичният ток може да бъде измерен по два начина:

  CT с с транзитно първично свързване

  CT с първично свързване с болт и гайка

Токови трансформатори с раздвоена сърцевина (Split core CTs)

Тези токови трансформатори от Schneider Electric са подходящи за цялата мрежа с ниско напрежение, от 100 A до 4000 A. Те доставят вторичен ток (0 – 5 A), пропорционален на тока, измерен в първичната и могат да се използват в комбинация с измервателни устройства. 

Предимства

  Монтаж: на симетрична DIN шина или на монтажна плоча

  Добре адаптиран CT, тъй като класът на точност е по-добър от номиналната точност

  Токови трансформатори за коаксиален кабел (входящ диапазон от 100 A до 1000 A)

  Токови трансформатори за шина (входен обхват 100 A до 4000 A)

  Компактен размер, подходящ за различни размери проводници и шини

  Тропическа гама за тежки условия на околната среда

  Адаптивна за различен профил на проводник и интензитет на първичния ток

Характеристики:

  Богат избор: от 100 A до 4000 A

  Дизайнът на раздвоена сърцевина позволява инсталация на CT без необходимост от демонтиране и повторно инсталиране на захранващ проводник

  CTs с раздвоена сърцевина са проектирани за лесно монтиране и сглобяване в съществуващи инсталации, без отделяне на първичния проводник

  Щракваща система и фиксиращи скоби позволяват монтаж с една ръка

  Безопасност чрез запечатващ се изолационен капак

  Съответствие с IEC стандартите за измерване с клас на точност вариращ от 0,5 до 3

Защо да изберете токовите трансформатори на Шнайдер Електрик, които предлага ЕХНАТОН?

Schneider Electric е глобален специалист в енергийния мениджмънт с най-пълната продуктова линия за мониторинг на мощността. От обикновени измервателни уреди до измервателни уреди от световна класа, тези доказани продукти отговарят на всяко изискване. Доверете се на качеството, което предлагаме с тези продукти и компетентното съдействие на нашите специалисти за правилният им избор.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.