Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Телеметрични системи и отдалечени SCADA системи

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric SCADAPack 50

Виж повече

Schneider Electric SCADAPack 100, 300, 32

Виж повече

Schneider Electric SCADAPack 300E, ES

Виж повече

Schneider Electric ClearSCADA

Виж повече

Schneider Electric Realift

Виж повече

WAGO Controller PFC200

Виж повече

Телеметрични системи и отдалечени SCADA системи

Какви устройства ще откриете в нашата продуктова категория?

При нас ще откриете телеметрични и отдалечени SCADA системи от Schneider Electric:

•  SCADAPack 50

•  SCADAPack 100, 300, 32

•  SCADAPack 300E, ES

•  ClearSCADA

•  Realift

Ефективното решение за управление на вашите приложения за автоматизация с марката WAGO е контролерът PFC200.

Разликата между SCADA система и телеметрия?

SCADA системите са софтуерен пакет, създаден за управление в реално време, на един или множество процеси, външни за системата. Телеметрията е технология, позволяваща дистанционно измерване и отчитане на информация в интерес на онзи, който е съставил системата.

Докато SCADA системата може ефективно да измерва и работи с данните, телеметрията само помага при измерването и анализа на самите данни. Телеметрията не може да помогне с управлението, но и двете са намерили своето ефективно приложение в индустриалната автоматизация.

С помощта на SCADA системата може да се проследяват и контролират дори големи производствени обекти, като получените данни биват съхранявани и използвани в по-късен етап за по-ефективно управление. Използвайки телеметрията, инженерите или операторите получават отдалечена информация за системата, като отново могат да съхранят данните или стойностите за измерване, но не могат да боравят с тях, както при SCADA-та.

Така че за целите на анализа телеметрията е много полезна. По-голямата част от управлението се извършва автоматично от отдалечени терминални устройства (RTU) или от програмируеми логически контролери (PLC).

Какви са техните компоненти?

SCADA системата включва хардуер за входно-изходен сигнал, контролер, HMI, мрежи, комуникации, бази данни и софтуер. Телеметричната система се състои от входно устройство, наречено преобразувател, средство за предаване на радиовълни, например, оборудване за приемане и обработка на сигнала и оборудване за записване или визуализация.

Къде са приложими SCADA и телеметричните системи?

Телеметрията може да се прилага за селското стопанство, отбраната, водния сектор, вражеското разузнаване, разпределение на ресурсите и т.н. Например в селското стопанство, земеделските производители трябва да вземат решения относно навременната наличност на данни за времето и почвата.

Безжичните метеорологични станции, които използват телеметрия, играят важна роля в това. Анализирайки тези данни, фермерите могат да вземат информирани решения за културите и да извършат необходимите прогнози.

SCADA системите могат да се използват, както за по-семпли приложения като регулиране на температура в помещение, така и за огромни проекти, като управление на атомна електроцентрала, рудодобивни и металодобивни предприятия и др. SCADA системите анализират данните, получени от отдалеченото оборудване в цялата верига и управляват съответните настройки, за да поддържат безопасна и ефективна работа.

В химическата промишленост например, може да има зони, които са силно токсични или опасни за хората. В такива ситуации операторите могат да поемат контрола над тези зони с помощта на СКАДА система. След успешното инсталиране на системата, операторът може да следи работата, потока на химикалите, налягането, температурата и състава на химикалите на безопасно разстояние. 

Къде са често срещани?

Обикновено SCADA системите се използват от индустрии и компании, които попадат в сферата на публичния и частния сектор. Те поддържат ефективността, съобщават при наличие за системни проблеми, предоставят информация, която ще помогне при вземането на по-добри решения.

Някои от отраслите, които зависят в голяма степен от SCADA системите са:

•  ХВП

•  производствени процеси

•  минно дело

•  воден сектор

•  химическа промишленост

•  енергетика

•  транспорт и логистика

•  зърнобази и зърнохранилища

•  рециклиране

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Ние свързваме хората и активите с технология, като тази връзка подобрява индустриалната ефективност, безопасност и надеждност.

Когато водещите производители имат цялостна стратегия за дигитална трансформация, която използва данни в реално време за оптимизиране на операциите, прогнозиране на резултатите и предоставяне на информация за рисковете, те могат да осигурят непрекъснатост на бизнеса, да увеличат максимално възвръщаемостта на капитала си.

В ЕХНАТОН работи екип от сертифицирани инженери в областта на SCADА индустриалния софтуер.

Предлаганите от нас интегрирани решения гарантират на производителите:

•  подобряване на общата машинна ефективност

•  оптимизация на разходите

•  намаляване на престоя на оборудването

•  намаляване на времето до крайната реализация на продукта

•  по-малко операторски грешки

•  50% по-малко време за коригиращи дейности

•  контрол на качеството чрез реална проследимост

•  безупречни аналитични и дигитални услуги чрез облачни технологии

•  системи за отдалечен достъп

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.