Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Технологии за управление

Филтри

Изчисти

Производител

Pilz PMDsigma

Виж повече

Технологии за управление

Какво представляват електронните релета за мониторинг PMDsigma?

Електрическата безопасност е от особено значение при електронните релета за наблюдение.

Електронните релета за мониторинг PMD осигуряват оптимално решение за електрическа безопасност, като например измерване на напрежение или мощност. Те намаляват броя на опасните ситуации за човека и машините и увеличават експлоатационния срок на съоръженията чрез осигуряване на ефективен производствен цикъл.

Как функционират?

Релетата PMDsigma наблюдават и измерват реалната мощност или съпротивление на изолацията. Удобната за потребителя диагностика чрез дисплей намалява прекъсванията.

Чрез тях можете да извършвате:

•  Мониторинг на изолацията: PMD s20 може да се използва за наблюдение на изолационното съпротивление на незаземени AC/DC системи. Благодарение на отделното захранващо напрежение, е възможно наблюдение на изключената система.

•  Мониторинг на реалната мощност: използвайки измерената истинска мощност, е възможно да се изведат променливи като ниво на пълнене, обем, въртящ момент или налягане на въздуха

С вградения дисплей и конфигуриране посредством меню, чрез ротационен превключвател се гарантира кратко време за диагностика и настройка.

Предимства на технологията за управление PMDsigma

Предимствата са следните няколко на брой:

•  Кратко време за настройка и пускане в експлоатация на релетата за наблюдение, благодарение на бързото и лесно регулиране на копчето (натискане и завъртане).
•  Устойчивост на грешки – базирана на меню, конфигурация на релетата за наблюдение с вътрешна кръстосана препратка.
•  Лесно боравене при смяна на устройство, тъй като конфигурацията се записва на чип карта.
•  Минимални времена на престой, благодарение на разширената диагностика и индикация на измерванията чрез дисплей.
•  Одобрение за приложения по целия свят.

Ето какво трябва да знаете за основните характеристики:

•  бърз монтаж посредством иновативни пружинни клеми
•  удобна диагностика и настройка на параметри чрез дисплея
•  бързо сглобяване чрез пружинни скоби, защото няма нужда от инструменти
•  диагностика за секунди чрез 6 LED дисплея – не са необходими външни измервателни устройства
•  защитени от манипулации – елементите за настройка имат заключващ се капак
•  зададените стойности се записват на чип картата

Приложение на релетата за мониторинг PMDsigma

Приложения на PMD s10:

•  на задвижвания и двигатели за контрол на натоварването, откриване на износване и превантивна поддръжка
•  проверка за работа на сухо или запушване на помпата
•  за следене на консистенцията и контрол на количествата на смесителите
•  за контролиране на натиска на четките на автомивки
•  за наблюдение на конвейерите за блокиране или износване

Приложения на PMD s20:

  клинични работни зони с наблюдение на изолацията например в болници (операционни зали)
  инсталации като вятърни турбини, инсталации за пречистване и др.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.