Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Инсталиране, свързване, електроразпределение

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Acti 9 iPC

Виж повече

Schneider Electric разпределителен блок

Виж повече

Schneider Electric Acti 9 аксесоари

Виж повече

Работни контакти за разпределително табло, аксесоари за окабеляване, предлагащи безопасно свързване, както и аксесоари за автоматични прекъсвачи iC60 и дефектнотокови защити iID от Schneider Electric

Какво представляват устройствата за свързване?

Acti 9 е гама от електроразпределителни продукти, произведени от Schneider Electric. Включва оборудване за монтаж, свързване и разпределение на електрозахранването.

В тази продуктова гама ще откриете устройства за защита на електрическата верига, управление и измерване, както и шини и табла за електроразпределение.

Продуктите са проектирани за лесен монтаж и надеждна работа, осигурявайки безопасно и ефективно разпределение на електрическата енергия. Гамата на Acti 9 е подходяща за различни приложения, включително жилищни, търговски и промишлени инсталации.

 

 

За какво се използват?

Тази гама за монтаж, свързване и електроразпределение се използва за безопасно и ефективно разпределение на електрическа енергия в различни видове инсталации, като жилищни, търговски и промишлени сгради.

Продуктите са предназначени за различни електроразпределителни приложения, като:

•  Защита на електрическата верига – миниатюрни прекъсвачи и устройства за остатъчен ток, за предотвратяване на електрическо претоварване и къси съединения

•  Управление и измерване – устройства за управление и наблюдение на електрически вериги, като комутационна апаратура и измервателно оборудване

•  Електроразпределение – шини и табла за организиране и разпределение на електрическа енергия в рамките на една сграда

•  Електрическо свързване – продукти за свързване на електрически устройства, като клемни блокове и конектори

Тези продукти са предназначени да осигурят безопасно и ефективно разпределение на електрическата енергия, като същевременно гарантират за защитата на електрическото оборудване и обитателите на сградата.

За какви решения в индустриалната автоматизация са подходящи?

Инсталационни решения

Интегрирането на електрически компоненти от гамата Acti 9 може да бъде от полза за различни приложения свързани с индустриалната автоматизация като машини, транспортни ленти и производствени линии.

 

 

Комуникационни решения

Свързването на устройства с Acti 9, като комутационна апаратура, за целите на управлението, например на двигатели и програмируеми контролери, може да се извърши с помощта на комуникационни протоколи като Modbus, CANopen и Profibus.

Решения за електроразпределение

Acti 9 предлага различни решения за електроразпределение в сферата на индустриалната автоматизация, включително управление, разпределителни табла и центрове за данни. Тези решения осигуряват безопасно и надеждно разпределение на електрическата енергия към различни устройства и системи в процеса на автоматизация.

Какви са техните предимства?

Устройствата за електроразпределение от гамата Acti 9 предлагат:

•  Безопасна и надеждна електрическа дистрибуция – проектирана да отговаря на международните стандарти за безопасност и да осигурява безопасно и надеждно електроразпределение.

•  Лесна инсталация – системата е създадена за лесен монтаж и поддръжка, намалявайки времето и разходите за монтаж.

•  Гъвкав дизайн – гъвкава и модулна система, което позволява лесно адаптиране към различни изисквания за монтаж.

•  Енергийна ефективност – предназначена за оптимизиране на енергийната ефективност, намаляване на потреблението на енергия и разходите.

•  Защита срещу прекъсвания на електрозахранването – устройствата от тази гама осигуряват защита срещу прекъсвания на електрозахранването и токови удари, осигурявайки непрекъснатост на операциите.

•  Съвместимост с умен дом/smart home и системи за сградна автоматизация – системата е съвместима с умни домове и системи за сградна автоматизация, което позволява интеграция и автоматизация на различни електрически и осветителни системи.

Съвети при проектирането на електрически инсталации за ниско напрежение:

•  Извършване на задълбочена оценка на електрическите изисквания на обекта

•  Избор на подходящо оборудване и материали

•  Създаване на подробен електрически проект, включително оразмеряване на проводниците и маршрутизиране на тръбопроводите

•  План за безопасност и достъпност за поддръжка

Съвети относно инсталацията:

•  Уверете се, че цялото оборудване и материали отговарят на необходимите спецификации

•  Следвайте местните и национални електрически стандарти

•  Проверете правилното заземяване на системата

•  Тестване и пускане в експлоатация на инсталацията

Съвети относно проверката на електрическите инсталации за ниско напрежение:

•  Проверете дали цялото оборудване е инсталирано правилно

•  Проверете за разхлабени връзки и правилно заземяване

•  Изпитване за електрическа непрекъснатост и изолационно съпротивление

•  Уверете се, че всички компоненти са в съответствие с всички стандарти

 

 

Съвети относно поддръжката на електрическите инсталации за ниско напрежение:

•  Редовно проверявайте системата

•  Нужна е подмяна на дефектното или износено оборудване

•  Извършване на превантивна поддръжка

•  Изготвяне на документация за всички дейности по поддръжката

•  Уверете се, че цялата поддръжка се извършва от квалифициран персонал

Какви модели може да откриете в ЕХНАТОН? 

Работни контакти за разпределително табло, аксесоари за окабеляване, предлагащи безопасно свързване, както и аксесоари за автоматични прекъсвачи iC60 и дефектнотокови защити iID от Schneider Electric.

Като например:

•  Schneider Electric Acti 9 iPC

•  Schneider Electric Distriblock

•  Schneider Electric Acti 9 аксесоари

Работният контакт за DIN шина се предлага с номинален ток от 16 до 20 Amps и от различен тип, спрямо стандартите в различните държави. Гаранция за ефективност и безопасност с пълния комплект принадлежности.

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.