Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за безопасност от Pilz

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Pilz софтуер PSENscan Tools

Виж повече

Pilz софтуер PNOZmulti Configurator

Виж повече

Pilz софтуер PAS4000

Виж повече

Софтуер за безопасност на машини

Какво представлява софтуерът за безопасност на Pilz?

Функциите за безопасност на машините все повече се контролират от програмируемо оборудване, следователно безопасната работа е свързана с коректността на софтуера – съществен елемент за избягване на рисково поведение на машините. 

Софтуерът за безопасност на Pilz е набор от софтуерни инструменти и приложения, предназначени да помогнат на компаниите да внедрят и поддържат системи за безопасност в производствените си процеси. Софтуерът включва инструменти за оценка на риска, управление на безопасността и безопасност на машините и е проектиран да отговаря на международните стандарти за безопасност.

Софтуерът може да помогне на компаниите да идентифицират потенциални опасности, да оценят рисковете, свързани с тези опасности, и да разработят и приложат мерки за безопасност за смекчаване на тези рискове. Може също да помогне за автоматизиране на процесите на безопасност, като инспекции и одити на безопасността, и да осигури наблюдение в реално време на системите за безопасност.

Като цяло софтуерът за безопасност на Pilz има за цел да помогне на компаниите да създадат по-безопасна работна среда за своите служители, да намалят риска от злополуки и наранявания и да спазват разпоредбите и стандартите за безопасност.

Какъв софтуер за машинна безопасност ви предлага ЕХНАТОН и какви са неговите функционалности?

Целта на софтуера за безопасност на машините е да гарантира здравето и сигурността на хората, извършващи монтаж, работа, настройка и поддръжка на машини. 

Три ключови концепции за проектиране на машини и техните функции за безопасност са определени въз основа на Директива 2006/42/ЕО за машините:

  анализ на риска преди проектиране
  особено внимание на количествения аспект на функциите за безопасност в допълнение към качествения подход
  използване на нива на ефективност 

PNOZmulti Configurator
PNOZmulti Configurator е мощен инструмент за конфигуриране, програмиране, симулиране, документиране и наблюдение на контролерите за безопасност от сериите PNOZmulti и PNOZmulti 2. Той помага да се гарантира безопасността на индустриалните приложения.

PAS4000
Този многофункционален инструмент се използва за конфигуриране, програмиране, симулиране, визуализиране, диагностика и управление на автоматизираната система за безопасност PSS 4000, като помага да се гарантира безопасността на сложни критични за безопасността приложения.

PSENscan
Софтуерният инструмент PSENscan се използва за конфигуриране, програмиране, симулиране, визуализиране, диагностика и актуализиране на лазерния скенер за безопасност PSENscan – лазерният скенер на Pilz, който се използва за наблюдение и защита на зони около индустриални машини и оборудване.

Какви са вашите предимства при използването на софтуера за машинна безопасност от Pilz?

Софтуерните инструменти PNOZmulti Configurator, PAS4000 и PSENscan дават няколко предимства в приложенията за индустриална безопасност.

Повишаване безопасността
Софтуерът на немския лидер в машинната безопасност Pilz, е предназначен да помога на потребителите да създават и прилагат системи за безопасност, които отговарят на международните стандарти и разпоредби за безопасност, като намаляват риска от злополуки и наранявания.

По-бързо внедряване
С тези инструмени вие можете да конфигурирате, програмирате и тествате вашите системи за безопасност значително по-бързо и по-ефикасно от традиционните методи, което на свой ред намалява и разходите за внедряване.

Повишена гъвкавост
Със софтуерът за безопасност на Pilz, вие можете да променяте и актуализирате своите системи за безопасност в случай на необходимост. Това ви помага да се адаптирате към променящите се изисквания и разпоредби за безопасност, както и към динамичните работни условия.

По-добра визуализация
Софтуерните инструменти включват функции за визуализация, които позволяват на потребителите да създават графични схеми на системите за безопасност, което ги прави по-лесни за разбиране и поддръжка.

Подобрена диагностика
Софтуерните инструменти включват диагностични функции, които ви позволяват бързо да идентифицирате и отстранявате проблеми, които възникват във вашата система за безопасност, намалявайки времето за престой и разходите за поддръжка.

Изрядност на документацията
Софтуерните инструменти автоматично генерират документация, включително диаграми, списъци с части и инструкции за работа, което улеснява поддръжката и актуализирането на системата за безопасност.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Системите за машинна безопасност могат да бъдат сложни, но лесният за използване софтуер помага да внедрите и поддържате вашите системи по-интуитивно, спестявайки време и разходи за внедряване, да увеличите гъвкавостта, да подобрите визуализацията и диагностиката на вашите системи за индустриална безопасност.

Нашите експерти по „Безопасност на машини“ са готови да ви консултират по всяко време. Потърсете ни!

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.