Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за управление на ресурси

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric EcoStruxure Resource Advisor

Виж повече

Софтуер за управление на ресурси

Какво представлява софтуерът за управление на ресурси?

Управлението на ресурси е водещ и основен приоритет за компаниите. Нашата мисия е да обединим огромното количество от данни в една единствена платформа, за да спомогнем за лесното им трансформиране в полезна информация, която да има положителен ефект за вашия бизнес.

Софтуерът за управление на ресурси Schneider Electric Ecostruxure Resource Advisor комбинира в себе си цялата енергийна и екологична информация от всички устройства. С негова помощ се гарантира тяхната точност, за да помогне за вземането на правилни за вас решения.

Тази платформа, част от групата ни софтуер за автоматизация и контрол, събира, съхранява и интегрира информация от цялата ви бизнес дейност и изгражда подробен план, целящ оптимално управление.

Как работи SE Ecostruxure Resource Advisor?

Schneider Electric EcoStruxure Resource Advisor е иновативно решение, което внася нова динамика в управлението на енергийни и устойчиви аспекти на предприятието. 

Този облачно базиран софтуер събира, анализира и автоматизира ключови данни, необходими за устойчивото развитие на вашата организация.

Централизирайки информацията на едно място, Resource Advisor ви дава възможността да анализирате данните си и взимате решения във основа на тях.

Функции и предимства

Софтуерът включва AI, който повишава стойността на вашия анализ на данни и допринася за по-точен и устойчив стратегически подход. Resource Advisor не само оптимизира използването на ресурсите ви, но и ускорява вашата компания към активно участие в глобалната енергийна трансформация.

Отделните функции на платформата предоставят четливи анализи и точни данни за енергийните и устойчиви стратегии, гарантирайки тяхната достоверност и прецизност. Resource Advisor е специално създаден за да ви помогне да направите информацията работеща за вас.

Ето част от предимствата на софтуера:

•  Интеграция на данни, генерирани от AI във вашия устойчив бизнес план:

Събирайте и анализирайте данни от над 400 източника в предприятието си, създавайки точно и сигурно хранилище на информацията за ресурсите и устойчивостта.

•  Актуални справки и доклади:

Идентифицирайте ключови факти и преобразувайте необработените данни в актуална информация, която подпомага вземането на основателни бизнес решения и планиране на проекти.

•  Ангажиране на общността:

Създайте по-добро сътрудничество в инициативите за управление на ресурсите и ефективността във вашето портфолио, включващо заинтересованите страни от бизнеса.

•  Системна оперативна съвместимост:

Resource Advisor се лесно интегрира в съществуващите ви системи, като ги допълва без да ги заменя.

•  Мащабируемост на решението:

Подгответе се за бъдещето, като прилагате конфигурируемо и разширяемо софтуерно решение, което да отговаря на развиващите се нужди на вашата организация.

•  Сигурен достъп:

Resource Advisor осигурява лесен и сигурен достъп до информацията ви, където и по всяко време, без да компрометира протоколите за сигурност.

Schneider Electric EcoStruxure Resource Advisor е ключов инструмент, който осигурява интелигентно управление на данни и информация, което е от съществено значение за решаването на бизнес предизвикателствата ви в областта на енергията и устойчивостта.

Software_Schneider_Electric_EcoStruxure_Resource_Advisor

Приложения на софтуера за бизнеса

Софтуерът Schneider Electric EcoStruxure Resource Advisor има разнообразни приложения в различни сфери и индустрии.

В следващите редове ще разгледаме най-популярните от тях:

•  Управление на енергийни разходи:

Resource Advisor позволява на организациите да проследяват и анализират своите енергийни разходи в реално време. Това включва мониторинг на енергийната консумация, анализ на разходите за електричество, вода, газ и други ресурси, което води до по-добро управление на енергийните разходи.

•  Оптимизация на устойчивостта и екологичните показатели:

Софтуерът помага за подобряване на устойчивостта на предприятието, като предоставя инструменти за анализ на въглеродния отпечатък, проследяване на емисиите на парникови газове и мерки за оптимизиране на устойчивостта.

•  Управление на съоръженията:

Resource Advisor централизира информацията за съоръженията на едно място, което улеснява управлението на физическите активи на предприятието. Това включва мониторинг на състоянието на оборудването, поддръжка и планиране на ремонтите.

•  Отчитане и съответствие с регулациите:

Софтуерът предоставя инструменти за автоматично събиране на данни и подготовка на доклади, които са необходими за съответствие с регулаторните изисквания и стандарти за устойчиво управление на ресурсите.

•  Прогнозиране и планиране:

Resource Advisor осигурява анализи и данни, които помагат за прогнозиране на бъдещи енергийни нужди, планиране на бюджети и оптимизиране на стратегиите за управление на ресурсите.

•  Управление на портфейла от сгради:

За организации с голям брой сгради или имущества софтуерът предоставя интегрирани инструменти за управление на портфейла от сгради, което включва мониторинг на разходите, оптимизация на енергийната ефективност и управление на риска.

Software_Schneider_Electric_EcoStruxure_Resource_Advisor

Тези приложения допринасят за по-добро разбиране, управление и оптимизация на ресурсите, като в същото време осигуряват по-ефективно функциониране на бизнеса.

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.