Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Управление и сигурност на сгради

Сензори и контролни устройства

Виж повече

Аварийно осветление

Виж повече

Клапани и задвижки

Виж повече

Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността

Виж повече

Системи за сграден мениджмънт

Виж повече

Системи за енергиен мониторинг

Виж повече

Честотни и сервозадвижвания

Виж повече

Системи за домашна автоматизация

Виж повече

Управление и сигурност на сгради

Цифровизацията и управлението на сградите предлага много възможности за оптимизация, удобство и енергоспестяващи решения. Инженерите на Ехнатон ще ви консултират при избора на подходящи системи, софтуер и апаратура за управление и сигурност на мрежите и сградна автоматизация. С нашите решения ще осигурите непрекъснат достъп до захранване. Системите за мониторинг, анализи и предупреждения, които ви предоставяме, ви дават дистанционен достъп до данните за енергопотреблението, за да можете надеждно да наблюдавате, управлявате и оптимизирате своите процеси. С решенията, реализирани от нашите експерти, сградният мениджмънт е значително по-лесен и ефективен.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.