Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Дънди Прешъс Металс Крумовград повишава ефективността на производството

С над 20 годишния си опит в индустриалната автоматизация екипът затвърди професионализма си и доказа качеството на услугите си. Изпълнението в срок и с необходимото качество е ценен актив, който ценим за добрите работни взаимоотношения. Благодарни сме на Ехнатон за професионализма им, за качествената работа, коректността и прецизното изпълнение.
Любомир Хайнов
Оперативен Директор, Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2018-2020 г.

ЦЕЛ: Постигане на сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат от рудник Ада тепе – Крумовград.

РЕЗУЛТАТ: Дънди Прешъс Металс повишава ефективността на производството с контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес.

 

Обхват на проекта

 • Над 25 000 точки за комуникация;
 • Комуникация с над 30 контролера;
 • Адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента;
 • Изграждане на многослоен информационен център с множество екрани и сървъри.

 

Решение оборудване

За изпълнение и решение на техническите предизвикателства използвахме следните продукти на Schneider Electric:

 • Контролери Modicon M340;
 • Контролери Modicon M221;
 • Вендорско оборудване с комуникационен протокол;
 • CITECT SCADA 2016;
 • CITECT HISTORIAN;
 • SQL база данни;
 • Честотни инвертори Altivar Process ATV900;
 • Системи за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T.

 

Предимства и ползи при експлоатация

 • Постигната е висока степен на резервираност на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване.
 • Визуално представяне на процеса, с което се гарантира бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития.
 • Добавяне на автоматизирани алгоритми, с което се намалява възможността за човешка грешка.
 • Клиентът получава достъп до множество инструменти за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри.
 • Повишава се ефективността на производството.

 

В проекта са внедрени: контролери Modicon M340 и Modicon M221, честотни инвертори Altivar Process ATV900, системи за наблюдение и контрол на двигатели TeSys T на Schneider Electric.

 

Сподели:

Използвани инженерингови решения

Използвано оборудване

Програмируеми логически контролери Modicon M340

Виж повече

Програмируеми логически контролери Modicon M221

Виж повече

Честотни регулатори Altivar Process ATV900

Виж повече

Системa за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Владимир Кръстев
сертифициран експерт Индустриален софтуер, SCADA
0888 714 073