Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Дънди Прешъс Металс Крумовград повишава ефективността на производството

С над 20 годишния си опит в индустриалната автоматизация екипът затвърди професионализма си и доказа качеството на услугите си. Изпълнението в срок и с необходимото качество е ценен актив, който ценим за добрите работни взаимоотношения. Благодарни сме на Ехнатон за професионализма им, за качествената работа, коректността и прецизното изпълнение.
Любомир Хайнов
Оперативен Директор, Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2018 – 2020 г.

ЦЕЛ: Постигане на сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат от рудник Ада тепе – Крумовград.

РЕЗУЛТАТ: Дънди Прешъс Металс повишава ефективността на производството с контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес.

 

  • Обхват на проекта

•  Над 25 000 точки за комуникация;

•  Комуникация с над 30 контролера;

•  Адресиране и конфигуриране на 250 мрежови инструмента;

•  Изграждане на многослоен информационен център с множество екрани и сървъри.

 

  • Решение оборудване

За изпълнение и решение на техническите предизвикателства използвахме следните продукти на Schneider Electric:

•  Контролери Modicon M340;

•  Контролери Modicon M221;

•  Вендорско оборудване с комуникационен протокол;

•  CITECT SCADA 2016;

•  CITECT HISTORIAN;

•  SQL база данни;

•  Честотни инвертори Altivar Process ATV900;

•  Системи за наблюдение и контрол на двигатели Tesys T.

 

  • Предимства и ползи при експлоатация

•  Постигната е висока степен на резервираност на оборудването, която гарантира непрекъснато наблюдение и контрол на полевото оборудване.

•  Визуално представяне на процеса, с което се гарантира бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития.

•  Добавяне на автоматизирани алгоритми, с което се намалява възможността за човешка грешка.

•  Клиентът получава достъп до множество инструменти за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри.

•  Повишава се ефективността на производството.

 

В проекта са внедрени: контролери Modicon M340 и Modicon M221, честотни инвертори Altivar Process ATV900, системи за наблюдение и контрол на двигатели TeSys T на Schneider Electric.

Сподели:

Използвани инженерингови решения

Използвано оборудване

Контролери Modicon M340

Контролери Modicon M340

Виж повече
Контролери Modicon M221

Контролери Modicon M221

Виж повече
Честотни регулатори Altivar Process ATV900

Честотни регулатори Altivar Process ATV900

Виж повече
Системa за наблюдение и контрол

Системa за наблюдение и контрол TeSys T

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063