Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Функционалност и енергийна ефективност чрез KNX базирана система за сградна автоматизация

Концепцията на проекта в къщата за гости в гр. Банско обхваща всички по-важни инсталации в сградата в една обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа.
Споделят специалистите от Ехнатон

ОБЕКТ: Къща за гости на фирма Рила Солюшънс, гр. Банско

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2015 г. – 2016 г.

ЦЕЛ: Изграждане на цялостна система за сградна автоматизация в умна къща за гости с гъвкави възможности за управление на инсталациите и оптимизация на разходите.

РЕЗУЛТАТ: Умна къща, в която всички важни системи са обхванати в обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа. Възможност за дистанционно регулиране на температурата, осветлението и озвучаването. Постигната е цялостна енергийна ефективност и оптимизация на разходите. Дистанционно управление на инсталациите.

 

Обхват на проекта

Прилагането на KNX (KANNEX) стандарта в домашната автоматизация извежда на ново ниво комфорта и сигурността в реализирането на проекти за "умни" сгради. KNX технологията може да изпълни всяка една задача независимо колко комплексни са изискванията. Концепцията на проекта в къщата за гости в гр. Банско обхваща всички по-важни инсталации в сградата в една обща система за сградна автоматизация, базирана на KNX платформа. Системата е разработена със следните възможности:

 • Позоново управление на отопление/климатизация
 • Управление и мониторинг на системата за принудителна вентилация
 • Управление на осветителната инсталация
 • Позволява комбинирани сценарии за управление на осветление, отопление, щори
 • Видео наблюдение
 • Времеви график за управление, логове на системата и алармен регистър
 • Отдалечен контрол
 • Комуникация за външни устройства

 

Решение и оборудване

Отопление, вентилация и климатизация
Системата е базирана на позоново управление на отделните помещения, като обхваща управлението на 19 конвекторни кръга, снабдени с мултифункционални бутони с термостати за всяка зона. Това позволява функционално да се приложат четири примерни режима на отопление в зависимост от нуждите:

 • Готовност – помещенията се поддържат с определена по-ниска температура, когато не се бползват.
 • Комфорт – задава се температура при ползване, но може да бъде настроена ръчно друга.
 • Нощен – настройка на оптимална температура за сън.
 • Против замръзване – при по-дълги отсъствия и ниска външна температура.

Внедрената система може да осигури комфортно отопление и енергийна ефективност в целия обект.

Осветление
Реализирано е интелигентно управление на общо 12 осветителни кръга, от които 6 са димируеми. Управлението на останалите кръгове е от тип включено/изключено положение.

Видеонаблюдение
KNX модулът позволява опция за дистанционен контрол, визуализация през уеб сървър, запис на логове и трендове, алармен списък, наблюдение на IP камери и опция за Modbus и RS232 комуникация. Има възможност за включване и изключване на външни системи през логиката на KNX модула.

Комбинирани сценарии за управление на осветление, отопление, щори
Системата за управление използва мултифункционални бутониери, които позволяват гъвкаво и удобно задаване на функциите. За всеки бутон може да бъде свободно избрана функция, например: за включване/изключване на осветлението, за включване на предварително избран сценарий, при който няколко действия се управляват едновременно.

Отдалечено управление

Платформата за автоматизация осигурява отдалечен мобилен достъп до управлението на всички функции в сградата през компютър, таблет и телефон.  Комуникацията при управлението е двупосочна, което означава, че собственикът може да получава информация за реалното състояние на инсталациите във всяко помещение и може да променя функциите и режима на работа.

Сподели:

Използвано оборудване

Система KNX

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Михаил Терпешев
Ръководител "Програмни проекти“
0888 000 063