Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7 000 m³

Проектът в ПСОВ Кубратово е технологично предизвикателство, тъй като пречиствателната станция за отпадни води е една от най-модерните у нас. Отличена е за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръгова икономика. В резултат на внедреното от екипа на Ехнатон модерно съоръжение, са изпълнени заложените цели – да бъде спазена текущата технология на управление, а новият метантанк да осигурява върхови нива на производителност и енергийна ефективност.
Arnaud Seiler
Изълнителен директор на Sade Bulgaria, 2021 г.

Въведение

ОБЕКТ: ПСОВ Кубратово, Софийска вода АД, част от Veolia. Главен изпълнител SADE Bulgaria

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: юни 2019 г. – ноември 2020 г.

ЦЕЛ: Изграждане и въвеждане в експлоатация на нов, пети метантанк на територията на ПСОВ Кубратово. Запазване на технологията на управление на съществуващите метантанкове и получаване на по-висока eнергийна ефективност на новото съоръжение.

РЕЗУЛТАТ: В изградения нов метантанк са постигнати максимална производителност и високо ниво на ефективност – обработка на оптимално количество утайки, високоенергийно и високоефективно производство на биогаз с минимален разход на топлоенергия, висок добив на метан (CH4).

 

Обхват на проекта

Проектът в ПСОВ Кубратово беше предизвикателство, тъй като пречиствателната станция за отпадни води е една от най-модерните у нас. Световният форум за обмен на информация за енергията и водата 2018 г. (The Water and Energy Exchange (WEX) Global Summit 2018) отличи ПСОВ Кубратово, експлоатирана от „Софийска вода“ АД, за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика. Реализираното от нас инженерингово решение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов, модерен, високоефективен метантанк от 7 хиляди куб. метра, както и запазване на технологията на управление на съществуващите метантанкове. Отделните фази, през които премина инженеринговият проект, включват:

  • Проектиране на част Автоматизация и КИПиА;
  • Изграждане инсталации (кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж на КИПиА): технологична, осветителна, заземителна, мълниезащита, пожароизвестяване;
  • Софтуерно обезпечаване на програмируеми контролери (PLC) и човеко-машинен интерфейс (HMI);
  • Пуск, настройка и внедряване на цялото съоръжение;
  • Интегриране в съществуващата система за управление.

 

Екипът ни от специалисти извърши и Ех изпълнение на Зона 0 и Зона 1, като са спазени всички изисквания за доставка и монтаж на Ех оборудване в тези зони. В резултат изградихме модерно съоръжение, като постигнахме заложената цел – да бъде запазена технологията на управление на съществуващите метантанкове, а новият метантанк да осигурява върхови нива на производителност и енергийна ефективност.

 

За да изпълним проекта, освен на инженеринговия ни опит и компетенция, разчитахме на партньорството ни с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

В проекта е използван програмируем контролер M340 + ATEX STB конфигурация: DI160, DO64, AI32, AO16, от Schneider Electric. Човеко-машинният интерфейс е производство на WEINTEK. Използвана е комуникация с инвертори, оборудване на Draeger, с горно ниво на управление SCADA: MODBUS TCP. В проекта е интегрирано и КИПиА оборудване от Siemens. Процесното оборудване: HACH – pH метри, газанализатор, газсигнализатор, е с марка Draeger. В проекта още са вложени дебитомери, топломер, хидростатичен нивомер, датчик за налягане, температурни сензори, датчик за ниво на утайката.

Сподели:

Използвано оборудване

Контролер Modicon M340

Контролер Modicon M340

Виж повече
HMI Weintek

HMI Weintek

Виж повече

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911