Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Проект за безопасност

Проект за безопасност

Включително проверка на машината по отношение на способността за спиране на опасните механизми

  • Проекти за безопасност в жизнения цикъл на машината

При изграждането на нови машини, ретрофит или преобразуване на стари машини, последващите разходи са обичайна характеристика, както и липсата на наличности или дори повреди на инсталациите. Можете активно да им противодействате с подробен проект за безопасност. Намалете и премахнете идентифицираните опасности. Наред с подробна оценка на необходимите защитни мерки, трябва да се вземат предвид и всички предвидими човешки грешки. 

Като дългогодишен доставчик на решения, ЕХНАТОН създава индивидуални проекти за безопасност за международни компании. Въз основа на многодишния ни опит с различни техники на проектиране, стандарти и технологии за безопасност, ние прилагаме структуриран процес на проектиране за вас.

  • Проектът за безопасност включва следните фази:

• Спецификация на изискванията за безопасност
• Детайлно разпределение на мерките за безопасност
• Избор на компоненти
• Разглеждане на проектните проверки и валидиране
• Управление на проекти с най-добрите практики за инженеринг в съответствие с IEC 61508

Научете повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265