Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Центрове за данни

Центрове за данни

Бизнесът в световен мащаб се нуждае от все повече ресурси за съхранението и по-бързата обработка на данни при минимално потребление на енергия. Спецификата на този сектор е относително безлюдната среда с инсталирано оборудване и апаратура за корпоративно приложение.

 

  • Автоматизация и дигитализация

Операциите в такива комплексни центрове са автоматизирани и дигитализирани с множество инженерни подсистеми. Освен това динамиката на пазара налага често разширение и разрастване на комуникациите и обемите за обработка на данни. Непрекъснатостта на услугите също е критично важен фактор при експлоатацията на центровете. Сложността на процесите налага единно управление на мрежите и системите, програмно реализирана инфраструктура и пълна виртуализация.

 

  • Енергийна ефективност

ЕХНАТОН следва актуалните тенденция за усъвършенстване на технологиите за икономично използване на електроенергията на оборудването и инженерните системи.

Отзиви от клиенти

Изказваме удовлетвореност от професионалното отношение на Ехнатон България АД при изпълнение на поетите ангажименти, предоставената експертиза, качественото изпълнение на заданията, в съответствие с нашите корпоративни нужди и съобразно изискваните международни стандарти.

Николай Чакински

Ръководител на отдел Доставки, Нетера ЕООД

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.