Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Модули за функционална безопасност

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric модули за безопасност

Виж повече

Murrelektronik модули за безопасност

Виж повече

Модули за функционална безопасност от Schneider и Murrelektronik

Какви устройства ще откриете в нашата продуктова категория и за какви приложения се използват те?

Работата на модулите за функционална безопасност се състои в наблюдението на станции за безопасност с две ръце, хидравлични системи, кодирани магнитни превключватели, безопасност при аварийно спиране, нулева скорост и много други.

Приложими са при:

●  транспортиране 
●  управление на обработката на материали
●  машини за хранително-вкусовата промишленост
●  опаковане

В продуктовото портфолио на ЕХНАТОН ще откриете следните продукти.

Schneider Electric модули за безопасност за наблюдение на:

●  варийното спиране и превключватели: XPSABV, XPSAV, XPSATE, XPSAXE, XPSAC, XPSAF, XPSAFL
●  аварийно спиране и защитни приложения: XPSATR
●  станции за управление с две ръце: XPSBAE, XPSBCE, XPSBF
●  кодиран магнитен превключвател: XPSDMB, XPSDME
●  нулева скорост: XPSVNE
●  хидравличните клапани на линейни преси: XPSPVT
●  двоен соленоиден клапан: XPSPVK

Murrelektronik модулите за безопасност се използват за наблюдение на:

●  аварийното спиране 
●  защитни врати
●  светлинни бариери
●  станции за управление с две ръце
●  чувствителни на налягане подложки
●  магнитен превключвател

 

Как функционират те?

Функция за аварийно спиране

Когато инструкцията за аварийно спиране е активна, нейният ефект трябва да продължи, докато не последва рестарт. Нулирането не трябва да стартира машината, а просто да даде възможност за стартиране на цикъла. Рестартирането на машината е невъзможно, докато аварийното спиране не бъде рестартирано.

Стандартът EN/ISO 13850 позволява два вида стоп:

●  категория 0: спиране чрез незабавно прекъсване на захранването или механично изключване на опасните компоненти
●  категория 1: контролирано спиране с мощност, поддържана към задвижващия механизъм, за да се постигне спиране

Изборът между тези два метода на спиране се определя от оценката на рисковете, свързани с машината.

Потребителският интерфейс може да се състои от:

●  бутон, оборудван с глава тип гъба
●  кабелен превключвател
●  крачен превключвател

Предпазители без заключващо устройство

При голям брой потенциално опасни машини операторът трябва да стои на разстояние по време на работа, но трябва да предприеме действия, когато машината е спряна, за да позиционира дадена част, да извади продукт или да коригира инструмент.

Ефективно средство за защита е монтирането на предпазител, който според вида на инсталацията ще прекъсне захранването на двигателя, ако се направи опит да се отвори по време на работната фаза на машината.

При всички обстоятелства рестартирането на машината не е възможно, докато предпазителят не се затвори. В зависимост от необходимото ниво на защита, системата ще включва два конвенционални крайни изключватели или комбинация от превключватели, управлявани от задвижващи механизми.

Предпазители със заключващо устройство

Този тип предпазител е необходим за потенциално опасни машини с висока инерция. Предпазителят е блокиран (например чрез соленоид) и не може да бъде отворен, докато машината е спряна.

Кодиран магнитен предпазител

Безконтактното решение често се използва при промишлени машини, оборудвани с врата или предпазители с неточно насочване. Той е особено подходящ за машини, подложени на често измиване или пръскане на течности, както и за малки машини, разполагащи с един предпазител. В зависимост от използваните модели разстоянието на наблюдение ще бъде между 5 и 10 мм.

Защитни светлинни бариери

Светлинните бариери са електро-чувствителни системи, предназначени за защита на лицата, работещи в близост до машини, чрез спиране на опасни движения при пречупване на светлинен лъч.

Липсата на врата или предпазител намалява времето за зареждане, проверка или смяна на инструмента. 

Този тип система е често срещана при машини като:

●  преси
●  металорежещи машини
●  поточни линии и др.

Машината трябва да бъде проектирана така, че да е невъзможно да се извършват опасни движения, без да се пречупят един или повече светлинни лъчи. В допълнение, движението трябва да бъде блокирано независимо от скоростта на влизане на оператора в опасната зона.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Технологиите за безопасност са основна тема в машиностроенето при потенциално опасни машини, изискващи защита за оператора и машината. 

Основните функции за безопасност на релетата Preventa и Miro Safe+ включват

●  наблюдение на аварийното спиране 
●  наблюдение на станции с две ръце 
●  наблюдение на светлинни бариери 
●  наблюдение на кодиран магнитен превключвател
●  наблюдение за нулева скорост и др. 

Дългият живот на експлоатация и разширената диагностика по време на работа гарантират максимална безопасност.

Релетата Preventa предлагат простота и интуитивност на функциите. Предимство е адаптирането на всеки модул към няколко различни функции за сигурност. Функцията се избира с помощта на превключвател в предната част на модула. Гамата Preventa включва още и висококачествени сензори и изключватели, които осигуряват безопасна работа на машините. 

Модулите за безопасност на Schneider Electric и Murrelektronik дават възможност за:

●  автоматизиране на изключването на опасни машини
●  oбезопасяване на опасна зона
●  oсигуряване на лесен и бърз достъп до спиране на машината

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.