Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Ex сензори

Филтри

Изчисти

Производител

EX крайни изключватели

Виж повече

Изключватели за безопасност

Виж повече

Индуктивни датчици

Виж повече

Устройства за следене на позиция

Виж повече

Ex сензори Schneider Electric и Pilz

Сензори за взривоопасна среда

Някои машинни приложения създават потенциално експлозивна атмосфера, което прави надеждното действие на сензорите още по-важно. Съгласно Европейската директива експлозивна прахова атмосфера се създава, когато въздухът се смеси със запалим прах, който в случай на изгаряне би се разпространил сред частиците във въздуха, които не са били първоначално запалени.

Потенциално експлозивен прах може да бъде произведен в различни случаи (производство на брашно или захар, ...), генериран и при обработка на твърди материали (стърготини от рязане на дърва, ...) или в резултат на абразия на твърд материал по време на транспорт (производство на зърнени храни , ...). Всички компании, където съществуват тези условия, ще бъдат изправени пред риск от експлозия.

ATEX (дефиниран от AT: атмосфера и EX: експлозивен), IECEx и NEC 506 използват една и съща концепция за защита, наречена система за зони. Зоната определя вероятността опасният материал (прах) да присъства в достатъчни количества, за да произведе експлозивни или запалими смеси.

Зона 20 - Зона, където горими прахове или запалими влакна са смесени във въздуха непрекъснато или за дълги периоди от време.
Зона 21 - Зона, където има вероятност възпламеними прахове или възпламеними влакна да бъдат смесени с въздуха при нормални работни условия.
Зона 22 - Зона, където е малко вероятно запалим прах или запалими влакна, при нормални условия на работа, да бъдат суспендирани във въздуха и то само за кратък период от време.

Основни сектори с  предмет на дейност с по-висок риск от експлозия или пожар

•  Мелници на брашно
•  Обработка на дърво и алуминий
•  Пакетиране в торби на прахообразни продукти
•  Зърнени силози
•  Зони за сушене на зърно
•  Транспортиране на насипни продукти