Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Безопасност на машини

Услуги и проекти за постигане на съответствие с изискванията на новия регламент 2023/1230 относно машините

Ехнатон е признат дългогодишен партньор на българската индустрия в областта на безопасността на машини. Екипът ни от сертифицирани инженери е натрупал завиден опит в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини. Представяне на услуги и проекти за постигане на съответствие с изискванията на новия регламент 2023/1230 относно машините, включително оценяване на риска, концепции за безопасност и съдействие при издаването на СЕ маркировка.

 

  • Работният процес преминава през следните етапи:

Оценяване на риска идентифициране на съществуващите опасности

Първата стъпка е оценката на риска. С оценка на риска, която е съобразена с индивидуалните изисквания и се извършва систематично в съответствие с новия регламент 2023/1230 относно машините, ние предоставяме най-важната основа за определяне на мерки за безопасност и гарантиране на машината безопасност.

 

Концепции за безопасност изготвяне на интелигентна и рентабилна концепция за безопасност

Разработваме подробни предложения за техническо изпълнение, базирани на извършената оценка на риска, за да осигурим пълната безопасност на вашето оборудване в отговор на националните и международни стандарти, както и на нуждите на вашата компания. Нашата концепция за безопасност осигурява детайлни и ефективни решения за справяне с потенциалните рискове и предизвикателства, свързани с работата с машини.

 

Проект за безопасност проекти за безопасност в жизнения цикъл на машината

При изграждането на нови или преобразуването на стари машини, последващите разходи са обичайни, както и липсващите наличности или дори повреди на инсталациите. Можете активно да им противодействате с подробен проект за безопасност, като намалите и идентифицирате опасностите с подробна оценка на необходимите защитни мерки. Това взема предвид и всички евентуални човешки грешки.

 

Изпълнение определяне на необходимото и постигнатото ниво на изпълнение на функциите за безопасност

При внедряването на функции за безопасност, нашите квалифицирани експерти целят да сведат до минимум всякакви ограничения на производствения процес. При проектирането и интегрирането на механични, електрически и хидравлични компоненти, ние вземаме предвид съществуващите условия на вашето производство, за да ограничим времето на спиране на машината до минимум.

 

Валидиране валидиране на мерките за безопасност и функциите за безопасност, свързани със системата за управление.

Процесът на валидация включва проверка на машината спрямо предварително дефинирани стандарти или критерии, за да се уверим, че тя функционира коректно, безопасно и последователно. Тестването е от ключово значение, за да се гарантира, че машината може да изпълни своите функции с най-високо качество и най-малко рискове за операторите и околната среда.

________________________________________________________

Брошура безопасност на машини

Защо да изберете нас

1

Сертифициран екип с дългогодишен опит

Повече от 25 години нашите сертифицирани експерти създават цялостни, икономични и гъвкави решения, като взимат предвид безопасността и производителността на машината.
2

Европейски стандарт

Съответствие на машините с европейските стандарти и директиви за безопасност.
3

Безопасност на работното място

Широка гама от услуги за анализ, отговарящ на стандартите, както и оптимизиране на вашето състояние на безопасност на работното място.

Наши проекти

25+ години опит

25+ години опит

800+ инженерингови проекта

800+ инженерингови проекта

300+ иновативни решения

300+ иновативни решения

5000+ доволни клиенти

5000+ доволни клиенти

Решения на наши партньори

Отзиви от клиенти

Фирма Ехнатон България е спечелила доверието ни като надежден партньор за изготвяне на доклади за оценяване на риска, концепции за безопасност и проекти за обезопасяване на машини, които са необходими за привеждане в съответствие с приложимите директиви на машини, които сме въвеждали в експлоатация.

Георги Николов

Управител, ТисенКруп Матириалс България ЕООД

Нашият опит с фирмата ни дава основание да препоръчаме Ехнатон България като надежден партньор за консултации, услуги и доставка на системи и компоненти за обезопасяване на машини в съответствие с действащите европейски директиви и национални наредби.

инж. Петър Ангелов

Директор, Стандард Профил България ЕАД, гр. Стара Загора

Фирма Ехнатон България разполага с високо квалифицирани и сертифицирани на международно ниво инженерни специалисти, които работят в съответствие с всички приложими директиви и наредби. При поетите ангажименти – това е било гаранция за качествено, компетентно и своевременно изпълнение.

Тодор Чаков

Управител, Форт ООД, гр. Пловдив

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265