Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Безопасност на машини

Услуги и проекти за постигане на съответствие с изискванията на новия регламент 2023/1230 относно машините

Ехнатон е признат дългогодишен партньор на българската индустрия в областта на безопасността на машини. Екипът ни от сертифицирани инженери е натрупал завиден опит в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини. Представяне на услуги и проекти за постигане на съответствие с изискванията на новия регламент 2023/1230 относно машините, включително оценяване на риска, концепции за безопасност и съдействие при издаването на СЕ маркировка.

 

  • Работният процес преминава през следните етапи:

Оценяване на риска идентифициране на съществуващите опасности

Първата стъпка е оценката на риска. С оценка на риска, която е съобразена с индивидуалните изисквания и се извършва систематично в съответствие с новия регламент 2023/1230 относно машините, ние предоставяме най-важната основа за определяне на мерки за безопасност и гарантиране на машината безопасност.

 

Концепции за безопасност изготвяне на интелигентна и рентабилна концепция за безопасност

Разработваме подробни предложения за техническо изпълнение, базирани на извършената оценка на риска, за да осигурим пълната безопасност на вашето оборудване в отговор на националните и международни стандарти, както и на нуждите на вашата компания. Нашата концепция за безопасност осигурява детайлни и ефективни решения за справяне с потенциалните рискове и предизвикателства, свързани с работата с машини.

 

Проект за безопасност проекти за безопасност в жизнения цикъл на машината

При изграждането на нови или преобразуването на стари машини, последващите разходи са обичайни, както и липсващите наличности или дори повреди на инсталациите. Можете активно да им противодействате с подробен проект за безопасност, като намалите и идентифицирате опасностите с подробна оценка на необходимите защитни мерки. Това взема предвид и всички евентуални човешки грешки.

 

Изпълнение определяне на необходимото и постигнатото ниво на изпълнение на функциите за безопасност

При внедряването на функции за безопасност, нашите квалифицирани експерти целят да сведат до минимум всякакви ограничения на производствения процес. При проектирането и интегрирането на механични, електрически и хидравлични компоненти, ние вземаме предвид съществуващите условия на вашето производство, за да ограничим времето на спиране на машината до минимум.

 

Валидиране валидиране на мерките за безопасност и функциите за безопасност, свързани със системата за управление.

Процесът на валидация включва проверка на машината спрямо предварително дефинирани стандарти или критерии, за да се уверим, че тя функционира коректно, безопасно и последователно. Тестването е от ключово значение, за да се гарантира, че машината може да изпълни своите функции с най-високо качество и най-малко рискове за операторите и околната среда.

________________________________________________________

Брошура безопасност на машини

Защо да изберете нас

1

Сертифициран екип с дългогодишен опит

Повече от 25 години нашите сертифицирани експерти създават цялостни, икономични и гъвкави решения, като взимат предвид безопасността и производителността на машината.
2

Европейски стандарт

Съответствие на машините с европейските стандарти и директиви за безопасност.
3

Безопасност на работното място

Широка гама от услуги за анализ, отговарящ на стандартите, както и оптимизиране на вашето състояние на безопасност на работното място.

Наши проекти

години опит

години опит

инженерингови проекта

инженерингови проекта

иновативни решения

иновативни решения

доволни клиенти

доволни клиенти

Решения на наши партньори

Отзиви от клиенти

Фирма Ехнатон България е спечелила доверието ни като надежден партньор за изготвяне на доклади за оценяване на риска, концепции за безопасност и проекти за обезопасяване на машини, които са необходими за привеждане в съответствие с приложимите директиви на машини, които сме въвеждали в експлоатация.

Георги Николов

Управител, ТисенКруп Матириалс България ЕООД

Нашият опит с фирмата ни дава основание да препоръчаме Ехнатон България като надежден партньор за консултации, услуги и доставка на системи и компоненти за обезопасяване на машини в съответствие с действащите европейски директиви и национални наредби.

инж. Петър Ангелов

Директор, Стандард Профил България ЕАД, гр. Стара Загора

Фирма Ехнатон България разполага с високо квалифицирани и сертифицирани на международно ниво инженерни специалисти, които работят в съответствие с всички приложими директиви и наредби. При поетите ангажименти – това е било гаранция за качествено, компетентно и своевременно изпълнение.

Тодор Чаков

Управител, Форт ООД, гр. Пловдив

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265