Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Електроника

Максимална продуктивност по цялата верига на производство

Секторът на електрониката и електротехниката е един истински двигател на интелигентната индустрия 4.0, както и един от най-големите потребители на нейните решения.

Предизвикателствата, пред които са изправени днешните предприемачи, са свързани със запазване на качеството на продукцията в условията на нарастваща конкуренция, все по-кратки срокове и по-ниски маржове без загуба на гъвкавост, особено в производството на малки серии. Тези, наложени от пазара изисквания, в съчетание с растящите разходи за труд и липсата на кадри, пораждат редица затруднения.

Независимо дали се нуждаете от оптимизиране на целия Ви производствен план или на част от него, ЕХНАТОН ще ви предложи точното решение за Вашата потребност.

 

  • Повишаване производителността и постигане на максимална ефективност

Нашите експерти разработват и внедряват решения за интелигентна автоматизация на производствените процеси на базата на автоматизирани и роботизирани системи, които заменят ръчния труд по зареждане на детайлите, насищане и асемблиране на платките, като с това редуцират човешките грешки и съкращават времето на производствения цикъл.

 

  • Подобряване качеството на производството

Предлагаме решения за качествен контрол на произвежданите детайли чрез съоръжения за провеждане на тестове, автоматизирана визуална инспекция с 2D и 3D системи за машинно зрение, Deep Learning технологии.

Наши проекти

Решения на наши партньори

Имате нужда от
професионална консултация?

Свържете се с нашите експерти.